Over de VNSG

Kennisdelen, netwerken en belangenbehartiging & beïnvloeding zijn de pijlers van de Vereniging Nederlandstalige SAP gebruikers (VNSG). Wij zijn al sinds 1988 hét platform voor alle Nederlandstalige SAP gebruikers. De vereniging ondersteunt gebruikers bij het verhogen van de toegevoegde waarde van SAP software in hun organisatie.

Binnen de levendige gebruikerscommunity van de VNSG zijn 8500 SAP professionals actief die werkzaam zijn bij circa 700 verschillende bedrijven in Nederland. Naast het jaarlijkse congres, organiseert de VNSG ieder jaar meer dan 100 evenementen, waaronder webinars, themadagen, focusgroepmeetings, workshops en masterclasses over diverse SAP gerelateerde onderwerpen.
VNSG: Verbindt. Versterkt.

Kennisdelen & netwerken

Focusgroepen
De VNSG heeft 30 focusgroepen waarin leden gericht kennis en ervaring uitwisselen, nieuwe ontwikkelingen bespreken en hun netwerk uitbreiden. Focusgroepen zijn er voor elke specifieke branche, functie of taak.

Thema(mid)dagen
Gratis seminars die kennis vanuit de focusgroepen onder de aandacht brengen van de leden. Het centrale thema wordt tijdens deze dag/middag aan de hand van diverse plenaire en parallelle presentaties uitgediept.

Webinars
In samenwerking met SAP, International Focus Groups en gebruikersverenigingen van SAP wereldwijd organiseert de VNSG webinars. Tijdens deze webinars worden actuele SAP-onderwerpen behandeld.

Workshops & masterclasses
Zelf aan de slag tijdens interactieve workshops en masterclasses. De VNSG organiseert regelmatig in samenwerking met focusgroepen en SAP bijeenkomsten waarin een specifiek onderwerp extra onder de loep wordt genomen.  

Congres
Tijdens het jaarlijkse congres staat het delen van kennis tussen iedereen die betrokken is bij SAP-software centraal. Het congres biedt specifieke inhoud afgestemd op de bezoeker, zodat deelnemers met gemeenschappelijke interessegebieden elkaar gemakkelijker vinden en ideeën kunnen uitwisselen.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief besteedt aandacht aan nieuws vanuit de vereniging, evenementen, webinars, beïnvloeding, belangenbehartiging & SAP.

VNSG Bestuur

De VNSG is een vereniging met een door de leden gekozen bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf leden. De bestuursleden worden door de leden aangesteld voor een periode van drie jaar. Herverkiezing voor nog een periode van drie jaar is mogelijk.


Voorzitter | Jan-Willem van der Meere 
Jan-Willem van der Meere is werkzaam bij Lamb Weston / Meijer en vervult binnen de VNSG de functie van voorzitter. Hij is het eerste aanspreekpunt van het bestuur en verantwoordelijk voor de communicatie. 

 
 
Penningmeester | Pieter Fransen 
Pieter Fransen werkt als CFO bij Dimensys. Pieter is penningmeester van de VNSG.
 

Focusgroepen & community's | Arnoud Roebers 
Arnoud Roebers is werkzaam bij BASF en is als bestuurslid verantwoordelijk voor de focusgroepen & community's. 

 
 
Adviesleden & jaarlijks congres | Theo Bolta  
Theo Bolta is managing director bij NL for Business en daarnaast bestuurslid van de VNSG met als aandachtsgebieden adviesleden en het jaarlijkse congres.
 
 
Internationaal | Coby Hendriks 
Coby Hendriks is werkzaam bij de Belastingdienst. Zij is in het bestuur opgenomen als bestuurslid Internationale Samenwerking.
 

"Samen komen is een begin;
samen blijven is vooruitgang;
samenwerken is succes"
_______________
Henry Ford

Beïnvloeden & belangenbehartiging

De VNSG is ook het platform van beïnvloeding voor leden richting SAP. Hierdoor wordt de toegevoegde waarde van de SAP-investering nu en in de toekomst vergroot.

De wensen die gebruikers koesteren ten aanzien van SAP, worden door de VNSG op diverse manieren met SAP besproken. Hierbij werken wij samen met buitenlandse SAP-verenigingen.

Beïnvloeden
SAP heeft twee programma's opgezet die eindgebruikers de mogelijkheid geven om een productoplossing te beïnvloeden. Bekendheid geven aan deze initiatieven is belangrijk! Daarom wil de VNSG haar leden goed informeren over dit proces en hen daarin ook begeleiden.

Belangenbehartiging
Het internationale samenwerkingsverband SUGEN (SAP User Group Executive Network) – waarin de VNSG actief participeert, – verzamelt de strategische prioriteiten van de aangesloten lokale gebruikersverenigingen en bespreekt deze met de top van SAP.

VNSG Bureau

Het VNSG Bureau is verantwoordelijk voor alle operationele en uitvoerende taken en bestaat uit zeven medewerkers. De leiding van het VNSG Bureau is in handen van de VNSG Directeur. De commerciële activiteiten van het VNSG Bureau zijn ondergebracht in VNSG Diensten B.V. waar de VNSG voor 100% in deelneemt.

Lees meer

Statuten en huishoudelijk reglement

Bekijk de statuten van de VNSG
Bekijk het huishoudelijk reglement van de VNSG