Resultaten VNSG IT Trends Onderzoek 2018
De volgende stap op de innovatieladder


Het is voor bedrijven een steeds grotere opgave alle technologische ontwikkelingen bij te houden. De ontwikkelingen rondom Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en Blockchain gaan zo snel dat het erg lastig is om het kennisniveau daarvan op peil te krijgen en te houden.

De geschetste ontwikkelingen staan aan de basis van de digitale transformatie, waar veel organisaties nu voor staan. Het leek de VNSG dan ook het juiste moment om in kaart te brengen waar de leden van de VNSG staan in termen van innovatie en digitale transformatie. De onderzoeksresultaten hebben we aangevuld met de analyses van experts namens de VNSG en SAP.

Het resultaat is een degelijk onderzoeksrapport, dat stevig is geworteld in de praktijk. Dit dient in de eerste plaats als een kennisdocument. Zoals uit het onderzoek en ook uit de inbreng van de verschillende experts blijkt, is er vooral behoefte aan kennis. Deze kennis kan voor velen de aanzet zijn om de volgende stappen te zetten op de innovatieladder. Wij zullen ons als VNSG ook komend jaar inspannen om op verschillende manieren deze kennis te verspreiden.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst, ga aan de slag met innovaties en weet dat je bij de VNSG kunt aankloppen om kennis en ervaring op te halen.

Download hier het onderzoek.