NaamBeschrijving
Business Intelligence (BI)Grote en actieve netwerkgroep binnen de VNSG. We organiseren een groot scala aan activiteiten. Zo organiseren we twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst rondom actuele thema’s. Elk jaar plannen we een code jam, waarmee je met de nieuwste SAP software aan de gang gaat. Daarnaast ondersteunen we actief het Connect2Innovate congres en organiseren we elke twee jaar een Analytics thema dag.796fac0c-f114-4979-90c3-c6367d550d02/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Business_Intelligence.aspx?iUniformKey=796FAC0C-F114-4979-90C3-C6367D550D02
Custom Development (CDV)Delen van kennis en ervaring op het gebied van software ontwikkeling op het SAP-platform, zowel best practices binnen de SAP Business Suite als het gebruik van nieuwe technologieën. b8f15239-2a08-489e-b8bb-6ab2da654d91/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Custom_Development.aspx?iUniformKey=B8F15239-2A08-489E-B8BB-6AB2DA654D91
Customer Engagement & Commerce (CEC)Met het CEC-productportfolio (Customer Engagement & Commerce) van SAP worden alle marketing, sales, e-commerce, customer service en social CRM-processen ondersteund. Het doel daarbij is uw bedrijf te helpen aan krachtige persoonlijke relaties met klanten over alle communicatiekanalen die leiden tot een uitstekende klantenbinding.ab7dcffa-0f5f-42a7-8e06-f90e83895d59/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Customer_Engagement_en_ Commerce.aspx?iUniformKey=AB7DCFFA-0F5F-42A7-8E06-F90E83895D59
Data Management (DM)Een goed beheer van data is essentieel binnen iedere organisatie.6b455a0e-6bd8-45ff-ad1b-eecde9c1084e/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Data_Management.aspx?iUniformKey=6B455A0E-6BD8-45FF-AD1B-EECDE9C1084E
Enterprise Asset Management (EAM)De focusgroep Enterprise Asset Management (EAM) is er voor service en onderhoud, en richt zich op bedrijfsmiddelen. Hierbij wordt gekeken naar het beheer en de gehele levenscyclus.a040eab3-a1ce-42b0-941f-ff334d0de782/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Enterprise_Asset_Management.aspx?iUniformKey=A040EAB3-A1CE-42B0-941F-FF334D0DE782
Enterprise Performance Management (EPM)Alle processen, methodologieën en systemen die nodig zijn om de performance (financieel en operationeel) van een onderneming te meten en te besturen. EPM staat tevens voor een integrale aanpak van strategische planning, planning & forecasting, financiële consolidatie, profitabilty & cost management en analytics processen op basis van een gestandaardiseerd en geharmoniseerd datamodel.6cf9e03f-d29a-49bd-8280-2b62617e4003/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Enterprise_Performance_Management.aspx?iUniformKey=6CF9E03F-D29A-49BD-8280-2B62617E4003
Environment, Health & Safety (EHS)Informatie en ervaringen op het gebied van EH&S en SAP delen om de processen te verbeteren die zich (in ruime zin) afspelen rondom EH&S.a50ea480-f2aa-4d6a-b324-60607c5a3e2b/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Environment_Health_ en_Safety.aspx?iUniformKey=A50EA480-F2AA-4D6A-B324-60607C5A3E2B
Financieel (FIN)De focusgroep Financieel is bedoeld voor SAP FI/CO-gebruikers en -consultants. 8d451f3d-977f-4f2b-9cf4-6209ded255f1/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Financieel.aspx?iUniformKey=8D451F3D-977F-4F2B-9CF4-6209DED255F1
Human Resources (HR)Als focusgroep HR leggen wij de verbinding tussen onze leden maar ook tussen het HR werkveld en het product SAP SuccessFactors. Wij willen elkaar versterken door onze gemeenschappelijke kennis en ervaring met elkaar te delen. Kennis op het gebied van trends binnen ons vakgebied, ontwikkelingen binnen het product en de vertaling naar een bedrijfsoplossing. Ervaringen op het gebied van gebruik en implementatie.23e40bea-b0b2-4b71-885f-ccf5716ea12a/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Human_Resources.aspx?iUniformKey=23E40BEA-B0B2-4B71-885F-CCF5716EA12A
Industry 4.0 (I40)De VNSG focusgroep Industry 4.0 wil de impact of industry 4.0 technologies op de enterprise architecture onderzoeken, de status van de industry 4.0 roadmaps binnen de bedrijven bespreken en dit relateren aan de benodigde integratie binnen de SAP product portfolio.80be2642-adff-4c69-b008-6c2341751650/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Industry_4.0.aspx?iUniformKey=80BE2642-ADFF-4C69-B008-6C2341751650
Opleidingen (OPL)Onze leden zijn binnen hun organisaties (mede) verantwoordelijk voor SAP-kennisopbouw en -borging. Onze leden werken bij hogescholen en universiteiten, commerciële opleiders en bedrijven met aandacht voor opleidingen. 74cf4a90-ca4b-492a-b308-8080a7e290ad/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Opleidingen.aspx?iUniformKey=74CF4A90-CA4B-492A-B308-8080A7E290AD
Procesintegratie (PI)De focusgroep Procesintegratie richt zich op de ontwikkelingen van SAP die het mogelijk maken om de processen via diverse systemen in te richten. Daarnaast is de focusgroep voor Procesintegratie actief binnen de International Focus Group for PI, een mooi voorbeeld van integratie over de grenzen heen!3898dc84-ab80-4c40-8663-92370c8e9784/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Proces_Integratie.aspx?iUniformKey=3898DC84-AB80-4C40-8663-92370C8E9784
Procurement (PRO)Deze focusgroep richt zich vooral op de procesmatige kant van SAP-B2B. Het werkgebied bestaat uit mensen die in hun werk tussen de business en de applicatie navigeren, zoals inkopers en businessanalisten.83401e57-f510-43bc-8bbc-6db313591a4f/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Procurement.aspx?iUniformKey=83401E57-F510-43BC-8BBC-6DB313591A4F
Project Systems (PS)Bedrijven met projectmatige bedrijfsvoering die daarbij de gelijknamige module of Portfolio- and Projectmanagement (PPM) of Commercial Project Management (CPM) inzetten voor hun bedrijfsadministratie zijn lid van deze focusgroep. Het is hét platform om tijdens de implementatie- en beheerfase opgedane ervaringen uit te wisselen met andere focusgroepleden.1f0b12a8-75e9-45f3-868a-fad2d01193be/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Project_Systems.aspx?iUniformKey=1F0B12A8-75E9-45F3-868A-FAD2D01193BE
Real Estate (RES)Het opbouwen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de SAP Real Estate-oplossing, inclusief de integratie met overige SAP-functionaliteiten staan centraal binnen deze focusgroep. Daarnaast wordt gestreefd naar optimaal gebruik en optimale inzet van SAP Real Estate (RE)-functionaliteit.9231d845-8596-4cfa-a0a6-b8ffcd1f4cfb/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Real_Estate.aspx?iUniformKey=9231D845-8596-4CFA-A0A6-B8FFCD1F4CFB
Retail (RET) De bijeenkomsten van de focusgroep Retail kennen als uitgangspunt ‘de twee K’s’. De K’s van Kennis èn Kennissen. Daarbij vinden we het belangrijk in een interactieve setting kennis te nemen en kennis te delen over de ontwikkelingen in de markt voor SAP Retail. Daarnaast is er ruimte om elkaar als gebruikers van SAP Retail beter te leren kennen.1c9e1185-09ab-4d35-be96-3fdea68312e3/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Retail.aspx?iUniformKey=1C9E1185-09AB-4D35-BE96-3FDEA68312E3
SAP Business ByDesign (BBD)Het onderling delen van kennis, ervaringen, trends, toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en breed-voorkomende beperkingen op het gebied van SAP Business ByDesign’. Focus ligt hierbij niet alleen op de IT-aspecten maar juist ook op de processen die SAP Business ByDesign ondersteunt.3ecdaf8b-a84d-4719-9f38-30aab8156e0e/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_SAP_Business_ByDesign.aspx?iUniformKey=3ECDAF8B-A84D-4719-9F38-30AAB8156E0E
SAP Solution Manager (SSM)De focusgroep richt zich op het uitwisselen van ervaringen op het gebied SAP Solution Manager. Deze ervaringen worden vastgelegd en zijn voor leden van de focusgroep beschikbaar. Ook worden de ervaringen uitgedragen naar een breder publiek in tweejaarlijkse themadagen.b3c070f3-648b-4d7f-a463-f5f2ee9efa25/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_SAP_Solution_Manager.aspx?iUniformKey=B3C070F3-648B-4D7F-A463-F5F2EE9EFA25
Security & Access Management (SAM)Deze focusgroep houdt zich bezig met de inrichting, het beheer en de beoordeling van de beveiliging van SAP-systemen en andere producten van SAP. Met presentaties en discussies stimuleert de focusgroep haar leden kennis en ervaringen met elkaar te delen. 14d7727f-83ed-4df5-a6ec-b749d65db523/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Security_en_Acces_Management.aspx?iUniformKey=14D7727F-83ED-4DF5-A6EC-B749D65DB523
Strategy Development & ExecutionSDE is een focusgroep voor managers en architecten. Mensen die betrokken zijn bij bepalen van richting en het realiseren van verandering. SDE volgt de actualiteit in de markt en koppelt dat aan de ontwikkelingen binnen SAP. Of andersom. We zoeken antwoorden op waarom, wat, waarmee, wanneer en hoe-vragen. Hierdoor zijn we continu vernieuwend en bieden een platform voor zowel het uitwisselen van actuele kennis en ervaring als het vinden van oplossingsrichtingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.81ff608b-ef8b-4706-bd85-b6c18f8c3177/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Strategy_Development_Execution.aspx?iUniformKey=81FF608B-EF8B-4706-BD85-B6C18F8C3177
Supply Chain Management (SCM)In onze kennisbijeenkomsten, willen we de ervaringen van onze leden centraal stellen. Naast de huidige mogelijkheden van SAP oplossingen en de SAP roadmap bieden we ook ruimte voor SAP gerelateerde oplossingen, bijvoorbeeld mobiele oplossingen of niet-SAP applicaties die aan SAP producten gekoppeld kunnen worden.4c16292e-fb17-46b8-b943-c8c7c46ac0fe/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Supply_Chain_Management.aspx?iUniformKey=4C16292E-FB17-46B8-B943-C8C7C46AC0FE
Testen (TES) Tijdens onze bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld over trends en nieuwe ontwikkelingen en daarnaast kun je je persoonlijke netwerk uitbreiden. ad752d0d-648c-43a2-8712-e2554576a849/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Testen.aspx?iUniformKey=AD752D0D-648C-43A2-8712-E2554576A849
Treasury & Cash Management (TCM)De focusgroep wil een constructieve bijdrage leveren aan de verbetering van de treasury-functionaliteit van SAP. Daarnaast is er veel aandacht voor het opbouwen en onderhouden van contacten tussen de leden onderling.08fc2fb9-3ffb-481b-a198-ee0ff7186219/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Treasury_ en_Cash_Management.aspx?iUniformKey=08FC2FB9-3FFB-481B-A198-EE0FF7186219
User Experience (UEX)Deze focusgroep richt zich op diverse aspecten van User Experience - al dan niet in combinatie met SAP. De achtergrond van de deelnemers loopt uiteen van architecten, functionele en technische consultants, ontwikkelaars, UEX experts en eindgebruikers.5b1a82ce-6c0a-43d1-a622-2fe5ea7dd9c2/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_User_Experience.aspx?iUniformKey=5B1A82CE-6C0A-43D1-A622-2FE5EA7DD9C2
Utilities (UTL)De Utilitiesmarkt blijft in beweging vanwege vrije marktwetgeving en overnames. Door sectorprogramma’s, de opkomst van nieuwe Nederlandse en buitenlandse leveranciers, en de energietransitie is dit nog steeds het geval. Het belang van de gebruikte functionaliteit voor de leden en de miljoenen klanten, die zij hiermee bedienen, is groot.687ffb4e-263a-4d83-8e20-921e531101f9/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Utilities.aspx?iUniformKey=687FFB4E-263A-4D83-8E20-921E531101F9
VNSG Projectgroep SAP LeonardoDe doelstelling van deze projectgroep is om VNSG leden te informeren over alles wat onder de SAP Leonardo paraplu valt. Dit beperkt zich niet alleen tot de SAP oplossingen maar raakt ook niet-SAP gerelateerde oplossingen, mogelijkheden en onmogelijkheden. 2130934d-1aa2-43af-9e2d-d0d140703876/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/VNSG_Projectgroep_SAP_Leonardo.aspx?iUniformKey=2130934D-1AA2-43AF-9E2D-D0D140703876
Workflow Management (WFM)SAP Business Workflow is een van de grootste enablers van Business Process Management (BPM). De doelstelling van de focusgroep Workflow Management (WFM) is het verzamelen, consolideren en verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van SAP Business Workflow. Daartoe richt de focusgroep WFM zich op alle workflow-functionaliteiten binnen SAP NetWeaver en de SAP Business Suite (ERP, CRM, SRM , etc.). Gerelateerde aandachtsgebieden zijn onder andere SAP NetWeaver BPM, Universal worklist (UWL), Business Rules Management , Cross Component BPM (ccBMP) en SAP Fiori.57ba7940-9ffa-4138-b713-169f15bc99d7/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Workflow_Management.aspx?iUniformKey=57BA7940-9FFA-4138-B713-169F15BC99D7