Bij de VNSG Focusgroepen kunnen leden gericht kennis en ervaring uitwisselen, nieuwe ontwikkelingen bespreken en hun netwerk uitbreiden. Focusgroepen zijn gericht op een specifieke branche, functie of taak. Van diverse SAP producten als SuccessFactors, BusinessbyDesign en Business Workflow tot branches als Utilities, Retail en Real Estate. Maar ook bedrijfsbrede onderwerpen als security, procesintegratie, datamanagement of juist meer gericht op functie als HR, Financieel, Strategie. Bekijk ze snel allemaal en word lid om zo altijd het laatste nieuws te ontvangen.
FocusgroepBeschrijving
De focusgroep Application Lifecycle Management (ALM) richt zich op het uitwisselen van ervaringen op het gebied van SAP ALM tooling, zoals SAP Solution Manager, voor een soepelere integratie tussen Business en IT. In de focusgroep staat het delen van informatie, kennis en ervaring centraal.b3c070f3-648b-4d7f-a463-f5f2ee9efa25/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Application_Lifecycle_Management.aspx?iUniformKey=B3C070F3-648B-4D7F-A463-F5F2EE9EFA25~/images/focusgroep/Overzichtspagina/ALM%20focusgroep.jpg
De focusgroep Business Intelligence is een grote en actieve netwerkgroep binnen de VNSG. We organiseren een groot scala aan activiteiten. Zo organiseren we twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst rondom actuele thema’s. Elk jaar plannen we een code jam, waarmee je met de nieuwste SAP software aan de gang gaat. Daarnaast ondersteunen we actief het Connect2Innovate congres en organiseren we elke twee jaar een Analytics thema dag.796fac0c-f114-4979-90c3-c6367d550d02/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Business_Intelligence.aspx?iUniformKey=796FAC0C-F114-4979-90C3-C6367D550D02~/images/focusgroep/Overzichtspagina/BI%20Focusgroep.jpg
Binnen de focusgroep Custom Development (CDV) worden kennis en ervaring gedeeld op het gebied van software ontwikkeling op het SAP-platform. Zowel best practices binnen de SAP Business Suite als het gebruik van nieuwe technologieën worden besproken. b8f15239-2a08-489e-b8bb-6ab2da654d91/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Custom_Development.aspx?iUniformKey=B8F15239-2A08-489E-B8BB-6AB2DA654D91~/images/focusgroep/Overzichtspagina/CDV%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Customer Experience onderzoekt en informeert over de mogelijkheden van het C4-productportfolio van SAP.ab7dcffa-0f5f-42a7-8e06-f90e83895d59/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Customer_Experience.aspx?iUniformKey=AB7DCFFA-0F5F-42A7-8E06-F90E83895D59~/images/focusgroep/Overzichtspagina/CX%20Focusgroep.jpg
DMDe focusgroep Data Management (DM) wil een platform zijn dat leden in staat stelt Data Management binnen hun organisaties naar een hoger plan te tillen. Een goed beheer van data is essentieel binnen iedere organisatie.6b455a0e-6bd8-45ff-ad1b-eecde9c1084e/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Data_Management.aspx?iUniformKey=6B455A0E-6BD8-45FF-AD1B-EECDE9C1084E~/images/focusgroep/Overzichtspagina/DM%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Enterprise Asset Management (EAM) is er voor service en onderhoud, en richt zich op bedrijfsmiddelen. Hierbij wordt gekeken naar het beheer en de gehele levenscyclus.a040eab3-a1ce-42b0-941f-ff334d0de782/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Enterprise_Asset_Management.aspx?iUniformKey=A040EAB3-A1CE-42B0-941F-FF334D0DE782~/images/focusgroep/Overzichtspagina/EAM Focusgroep.jpg
Alle processen, methodologieën en systemen die nodig zijn om de performance (financieel en operationeel) van een onderneming te meten en te besturen. EPM staat tevens voor een integrale aanpak van strategische planning, planning & forecasting, financiële consolidatie, profitabilty & cost management en analytics processen op basis van een gestandaardiseerd en geharmoniseerd datamodel.6cf9e03f-d29a-49bd-8280-2b62617e4003/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Enterprise_Performance_Management.aspx?iUniformKey=6CF9E03F-D29A-49BD-8280-2B62617E4003~/images/focusgroep/Overzichtspagina/EPM%20%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Environment, Health & Safety (EHS) wil informatie en ervaringen op het gebied van EH&S en SAP delen om de processen te verbeteren die zich (in ruime zin) afspelen rondom EH&S.a50ea480-f2aa-4d6a-b324-60607c5a3e2b/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Environment_Health_ en_Safety.aspx?iUniformKey=A50EA480-F2AA-4D6A-B324-60607C5A3E2B~/images/focusgroep/Overzichtspagina/EHS%20%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Financieel (FIN) is bedoeld voor SAP FI/CO-gebruikers en -consultants. 8d451f3d-977f-4f2b-9cf4-6209ded255f1/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Financieel.aspx?iUniformKey=8D451F3D-977F-4F2B-9CF4-6209DED255F1~/images/focusgroep/Overzichtspagina/FIN%20%20Focusgroep.jpg
Als focusgroep Human Resources (HR) leggen wij de verbinding tussen onze leden maar ook tussen het HR werkveld en het product SAP SuccessFactors. 23e40bea-b0b2-4b71-885f-ccf5716ea12a/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Human_Resources.aspx?iUniformKey=23E40BEA-B0B2-4B71-885F-CCF5716EA12A~/images/focusgroep/Overzichtspagina/HR%20%20Focusgroep.jpg
Word lid van de focusgroep Industry 4.0 (I40) als thema’s zoals Servitization, Digital twins, SMART product configuration, SMART 3D printing en SMART factory je bekend voorkomen. Ook als je benieuwd bent hoe deze thema’s geïntegreerd zijn binnen S/4HANA en bijdragen aan de toekomst van jouw organisatie kun je lid worden!80be2642-adff-4c69-b008-6c2341751650/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Industry_4.0.aspx?iUniformKey=80BE2642-ADFF-4C69-B008-6C2341751650~/images/focusgroep/Overzichtspagina/I40%20Focusgroep.jpg
Leden van de focusgroep Opleidingen (OPL) zijn binnen hun organisaties (mede-) verantwoordelijk voor SAP-kennisopbouw en -borging. Onze leden werken bij hogescholen en universiteiten, commerciële opleiders en bedrijven met aandacht voor opleidingen. 74cf4a90-ca4b-492a-b308-8080a7e290ad/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Opleidingen.aspx?iUniformKey=74CF4A90-CA4B-492A-B308-8080A7E290AD~/images/focusgroep/Overzichtspagina/OPL%20%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Procesintegratie (PI) richt zich op de ontwikkelingen van SAP die het mogelijk maken om de processen via diverse systemen in te richten. Daarnaast is de focusgroep voor Procesintegratie actief binnen de International Focus Group for PI, een mooi voorbeeld van integratie over de grenzen heen!3898dc84-ab80-4c40-8663-92370c8e9784/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Proces_Integratie.aspx?iUniformKey=3898DC84-AB80-4C40-8663-92370C8E9784~/images/focusgroep/Overzichtspagina/PI%20%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Procurement (PRO) richt zich vooral op de procesmatige kant van SAP-B2B. Het werkgebied bestaat uit mensen die in hun werk tussen de business en de applicatie navigeren, zoals inkopers en businessanalisten.83401e57-f510-43bc-8bbc-6db313591a4f/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Procurement.aspx?iUniformKey=83401E57-F510-43BC-8BBC-6DB313591A4F~/images/focusgroep/Overzichtspagina/PRO%20%20Focusgroep.jpg
Lid van de focusgroep Project Systems (PS) zijn bedrijven met projectmatige bedrijfsvoering die daarbij de gelijknamige module of Portfolio- and Projectmanagement (PPM) of Commercial Project Management (CPM) inzetten voor hun bedrijfsadministratie. Het is hét platform om tijdens de implementatie- en beheerfase opgedane ervaringen uit te wisselen met andere focusgroepleden.1f0b12a8-75e9-45f3-868a-fad2d01193be/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Project_Systems.aspx?iUniformKey=1F0B12A8-75E9-45F3-868A-FAD2D01193BE~/images/focusgroep/Overzichtspagina/PS%20%20Focusgroep.jpg
Binnen de focusgroep Real Estate (RES) staat het opbouwen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de SAP Real Estate-oplossing, inclusief de integratie met overige SAP-functionaliteiten centraal. Daarnaast wordt gestreefd naar optimaal gebruik en optimale inzet van SAP Real Estate (RE)-functionaliteit.9231d845-8596-4cfa-a0a6-b8ffcd1f4cfb/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Real_Estate.aspx?iUniformKey=9231D845-8596-4CFA-A0A6-B8FFCD1F4CFB~/images/focusgroep/Overzichtspagina/RES%20Focusgroep.jpg
De bijeenkomsten van de focusgroep Retail (RET) kennen als uitgangspunt ‘de twee K’s’. De K’s van Kennis èn Kennissen. Daarbij vinden we het belangrijk in een interactieve setting kennis te nemen en kennis te delen over de ontwikkelingen in de markt voor SAP Retail. Daarnaast is er ruimte om elkaar als gebruikers van SAP Retail beter te leren kennen.1c9e1185-09ab-4d35-be96-3fdea68312e3/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Retail.aspx?iUniformKey=1C9E1185-09AB-4D35-BE96-3FDEA68312E3~/images/focusgroep/Overzichtspagina/RET%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Business ByDesign (BBD) richt zich op het onderling delen van kennis, ervaringen, trends, toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en breed voorkomende beperkingen binnen het gebied. Focus ligt hierbij niet alleen op de IT-aspecten maar juist ook op de processen die SAP Business ByDesign ondersteunt.3ecdaf8b-a84d-4719-9f38-30aab8156e0e/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_SAP_Business_ByDesign.aspx?iUniformKey=3ECDAF8B-A84D-4719-9F38-30AAB8156E0E~/images/focusgroep/Overzichtspagina/BBD%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Security & Access Management (SAM) houdt zich bezig met de inrichting, het beheer en de beoordeling van de beveiliging van SAP-systemen en andere producten van SAP. Met presentaties en discussies stimuleert de focusgroep haar leden kennis en ervaringen met elkaar te delen. 14d7727f-83ed-4df5-a6ec-b749d65db523/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Security_en_Acces_Management.aspx?iUniformKey=14D7727F-83ED-4DF5-A6EC-B749D65DB523~/images/focusgroep/Overzichtspagina/SAM%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Strategy Development & Execution (SDE) is een focusgroep voor managers en architecten. Mensen die betrokken zijn bij bepalen van richting en het realiseren van verandering. SDE volgt de actualiteit in de markt en koppelt deze aan de ontwikkelingen binnen SAP. Of andersom. We zoeken antwoorden op waarom, wat, waarmee, wanneer en hoe-vragen. Hierdoor zijn we continu vernieuwend en bieden we een platform voor zowel het uitwisselen van actuele kennis en ervaring als het vinden van oplossingsrichtingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.81ff608b-ef8b-4706-bd85-b6c18f8c3177/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Strategy_Development_Execution.aspx?iUniformKey=81FF608B-EF8B-4706-BD85-B6C18F8C3177~/images/focusgroep/Overzichtspagina/SDE%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Supply Chain Management (SCM) is vanaf 2009 actief binnen de VNSG als dé kennisgroep voor alle (SAP) Supply Chain en Quality Management gerelateerde onderwerpen. 4c16292e-fb17-46b8-b943-c8c7c46ac0fe/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Supply_Chain_Management.aspx?iUniformKey=4C16292E-FB17-46B8-B943-C8C7C46AC0FE~/images/focusgroep/Overzichtspagina/SCM%20Focusgroep.jpg
Tijdens de bijeenkomsten van de focusgroep Testen (TES) wordt informatie uitgewisseld over trends en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast kun je je persoonlijke netwerk uitbreiden. ad752d0d-648c-43a2-8712-e2554576a849/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Testen.aspx?iUniformKey=AD752D0D-648C-43A2-8712-E2554576A849~/images/focusgroep/Overzichtspagina/TES%20Focusgroep.jpg
De focusgroep wil een constructieve bijdrage leveren aan de verbetering van de treasury-functionaliteit van SAP. Daarnaast is er veel aandacht voor het opbouwen en onderhouden van contacten tussen de leden onderling.08fc2fb9-3ffb-481b-a198-ee0ff7186219/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Treasury_ en_Cash_Management.aspx?iUniformKey=08FC2FB9-3FFB-481B-A198-EE0FF7186219~/images/focusgroep/Overzichtspagina/TCM%20Focusgroep.jpg
De focusgroep User Experience (UEX) richt zich op diverse aspecten van User Experience - al dan niet in combinatie met SAP. De achtergrond van de deelnemers loopt uiteen van architecten, functionele en technische consultants, ontwikkelaars, UEX experts en eindgebruikers.5b1a82ce-6c0a-43d1-a622-2fe5ea7dd9c2/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_User_Experience.aspx?iUniformKey=5B1A82CE-6C0A-43D1-A622-2FE5EA7DD9C2~/images/focusgroep/Overzichtspagina/UEX%20Focusgroep.jpg
De focusgroep Utilities (UTL) brengt gebruikers van de utiliteitsmarkt bij elkaar. Deze markt blijft in beweging vanwege vrije marktwetgeving en overnames. Door sectorprogramma’s, de opkomst van nieuwe Nederlandse en buitenlandse leveranciers, en de energietransitie is dit nog steeds het geval. Het belang van de gebruikte functionaliteit voor de leden en de miljoenen klanten, die zij hiermee bedienen, is groot.687ffb4e-263a-4d83-8e20-921e531101f9/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Utilities.aspx?iUniformKey=687FFB4E-263A-4D83-8E20-921E531101F9~/images/focusgroep/Overzichtspagina/UTL%20Focusgroep.jpg
De doelstelling van deze projectgroep is om VNSG leden te informeren over alles wat onder de SAP Leonardo paraplu valt. Dit beperkt zich niet alleen tot de SAP oplossingen maar raakt ook niet-SAP gerelateerde oplossingen, mogelijkheden en onmogelijkheden. 2130934d-1aa2-43af-9e2d-d0d140703876/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/VNSG_Projectgroep_SAP_Leonardo.aspx?iUniformKey=2130934D-1AA2-43AF-9E2D-D0D140703876~/images/focusgroep/Overzichtspagina/Leonardo%20Projectgroep.jpg
SAP Business Workflow is een van de grootste enablers van Business Process Management (BPM). De doelstelling van de focusgroep Workflow Management (WFM) is het verzamelen, consolideren en verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van SAP Business Workflow. Daartoe richt de focusgroep WFM zich op alle workflow-functionaliteiten binnen SAP NetWeaver en de SAP Business Suite (ERP, CRM, SRM , etc.). Gerelateerde aandachtsgebieden zijn onder andere SAP NetWeaver BPM, Universal worklist (UWL), Business Rules Management , Cross Component BPM (ccBMP) en SAP Fiori.57ba7940-9ffa-4138-b713-169f15bc99d7/VNSGWeb/Communities/CommunityLayouts/Focusgroep_Workflow_Management.aspx?iUniformKey=57BA7940-9FFA-4138-B713-169F15BC99D7~/images/focusgroep/Overzichtspagina/WFM%20Focusgroep.jpg