VNSG Projectgroep SAP LeonardoDe doelstelling van deze projectgroep is om VNSG leden te informeren over alles wat onder de SAP Leonardo paraplu valt. Dit beperkt zich niet alleen tot de SAP oplossingen maar raakt ook niet-SAP gerelateerde oplossingen, mogelijkheden en onmogelijkheden.


SAP Leonardo raakt vele verschillende onderdelen binnen een organisatie en daarom verkiest de projectgroep bij voorkeur een productfocus met daaraan gekoppeld roadmaps, do & don’t, lessons learned, kosten/baten en wijze van implementeren. Zo kunnen de bezoekers van evenementen die door deze projectgroep worden georganiseerd maximaal mogelijk worden geïnformeerd. Deze evenementen kunnen verschillend van aard zijn. Denk hierbij aan workshops, seminars, trainingen, themadagen of focusbijeenkomsten. Deze kunnen stand-alone worden georganiseerd of in samenwerking met andere SAP- en niet SAP-partijen én VNSG Focusgroepen.


Onderwerpen

De projectgroep wil een platform zijn dat in principe voor alle VNSG-leden in de informatie behoefte kan voorzien over de onderwerpen die SAP Leonardo betreffen. Binnen dat kader richt de projectgroep zich op:

• voorlichting en educatie
• uitwisselen van ideeën en informatie
• gezamenlijk ontginnen van nieuwe aanpakken
• delen en verrijken van kennis
• evaluatie en validatie van methoden, producten en gereedschappen
• verzamelen en ontwikkelen van Best Practices
• ondersteuning door netwerken
• materie aanspreekpunt voor andere (focus)groepen
• spreekbuis en sparringpartner richting SAP


Doelgroep

Een ieder die binnen het SAP gerelateerde bereik professioneel betrokken is bij de oriëntatie en implementatie van een product uit de familie van SAP Leonardo. In principe staat de projectgroep open voor alle leden van de VNSG. Door het brede productportfolio van SAP Leonardo zullen, afhankelijk van het te behandelen onderwerp, andere groepen geïnteresseerden worden benaderd.

 

Over de VNSG Projectgroep SAP Leonardo

De initiatiefnemers van deze VNSG projectgroep zijn Robert Eijpe en Theo Bolta, NL for Business. SAP Leonardo is bedoeld om bedrijven wegwijs te maken in de nieuwe, digitale renaissance en zo meer te halen uit de digitale mogelijkheden die vandaag worden aangeboden. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor alle mogelijkheden die de SAP Leonardo familie biedt, dat opgedane kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden en tips en tricks worden uitgewisseld. Inmiddels zijn door de projectgroep een aantal succesvolle sessies georganiseerd. Zo waren er blockchaintrainingen én een Internet of Things sessie die goed bezocht werden.

Voor meer informatie over deze projectgroep kun je een mail sturen naar projectgroepleonardo@vnsg.nl


Internet of Things Kennissessie, de praktische toepassingen
24 april | …een terugblik

Internet of Things (IoT) is een veel besproken onderwerp. Maar welke praktische toepassingen zijn er? En wat kan ik er vandaag al mee? Het antwoord is: meer dan je denkt! 

Tijdens de kennissessie op 24 april jl. heeft een aantal organisaties verteld over praktische toepassingen die er zijn, hoe je deze kunt inzetten en welke toegevoegde waarde deze bieden.

Technisch is alles realiseerbaar. Vandaar dat deze middag focuste op wat het opbrengt en wat het oplevert, zodat je een goed beeld kunt vormen van hoe je  IoT binnen je organisatie kunt inzetten.

Ben je geïnteresseerd in verhalen uit de praktijk over hoe IoT-technologie wordt toegepast? Wil je weten hoe je aan de slag kunt gaan? En last-but-not-least: hoe je deze technologie kunt integreren met de huidige SAP omgeving binnen je organisatie? 

Bekijk dan de presentaties van deze dag:

1. Hoe helpt IoT de transport sector op brandstof(kosten) te besparen en Co2 uitstoot te verlagen?
Cees van Gaalen, Business Development Manager, AlertGasOil

2. Smart Industry, van hype naar realisatie
Joop de Kwant, Directeur, Prodek

3. IoT, technische of bedrijfseconomische uitdaging?
Junior Kooyman, CEO, The IoT Company

4. IoT-integratie met SAP  (volgt)
Frank Basten, Presales Cloud Platform COE, SAP Nederland