Utilities, Energy & Water

About the Community

De focusgroep Energy & Water richt zich op de toepassing van SAP in de energie- of watersector. Het is de combinatie van SAP en de sectoren, die haar interessant maakt. Het doel is het uitwisselen van kennis over ontwikkelingen, gerelateerd aan SAP, in de energiesector of binnen waterbedrijven.  

Gezond drinkwater, en voldoende, hernieuwbare, en betaalbare energie zijn voor de maatschappij van groot belang. Het belang van gezond drinkwater voor mensen is evident. Het belang van voldoende, hernieuwbare en betaalbare energie wordt o.a. door het akkoord van Parijs onderstreept. De ontwikkelingen in de energiesector (elektriciteitsgeneratie /-transmissie / -distributie / -retail, zon, wind, aardwarmte, gas, olie, H2) zullen de komende decennia zeer groot zijn. SAP speelt een belangrijke rol binnen de energie- en watersector. Zij investeert ook om dit te blijven doen.

Als Nederlandstalige focusgroep streeft zij naar een gezamenlijk optreden voor zowel de Belgische als de Nederlandse SAP-gebruikers.

Onderwerpen

C02-reductie, Hernieuwbare energiebronnen, Vraag en aanbod, Netwerken, Netwerkstabiliteit, Regulering, Opslag, Batterijen, Elektrisch vervoer, Prosumenten, Slimme meters en sensoren, Vaste activa, Mobiel en voorspellend onderhoud, Nieuwe business modellen, Nieuwe producten en diensten, Synergie tussen afvalwerking, energie en watervoorziening, Big data, Groene H2-economie, Circulaire economie, Water- en aardwarmte.

Evenement foto's

   
   

Bestuursleden

        Voorzitter
      Vacature
      voorzitterUTL@vnsg.nl
        Secretaris
      Vacature
      secretarisUTL@vnsg.nl

Aankomende evenementen

Hier vind je de geplande evenementen.
Default image for Utilities, Energy & Water