User Experience (UEX)

About the Community

Deze focusgroep richt zich op diverse aspecten van User Experience - al dan niet in combinatie met SAP. Tijdens 3-4 meetings per jaar zijn er klantpresentaties, paneldiscussies en wordt de SAP roadmap besproken. Daarnaast is er op incidentele basis een themadag of workshop.

Er is een grote diversiteit aan achtergrond van deelnemers aan deze focusgroep. Denk hierbij aan SAP Portal, Fiori, Cloud, Mobile technische consultants, architecten, ontwikkelaars, UEX experts, functionele consultants met interesse en betrokkenheid in UEX en eindgebruikers met verschillende achtergronden.

Onderwerpen

User Experience (UEX), design trends, best practices, SAP UI technologie roadmap, trends en het uitwisselen van ervaringen bij invoering van bijvoorbeeld Fiori, Mobile, UI5, Cloud Platform en Portals, Design Thinking, etc.

Evenement foto's

 
   

Bestuursleden

      Voorzitter
      Tamas Szirtes
      SOA People Nederland N.V.
      voorzitterUEX@vnsg.nl
      Secretaris
      Henny Claessens
      Universiteit Maastricht
      secretarisUEX@vnsg.nl

Aankomende evenementen

Binnenkort vind je hier de events voor deze focusgroep

Bestuur - Wie is wie?


Tamas Szirtes - Voorzitter Focusgroep User Experience (UEX)
Group Innovation Director bij SOA People, SAP Mentor, SAP HANA Distinguished Engineer, voorzitter van VNSG User Experience. 20+ jaar in de SAP-business, 100+ klantprojecten in meer dan 10 landen.

Mijn hele carrière is gericht op de gebruikerservaring - alleen de SAP-technologie veranderde van R/2 naar S/4HANA, van eenvoudige websites naar portals, UI5, Fiori, mobiel, enz.
Ik vind het leuk om de Nederlandse SAP-community te helpen actief te zijn, elkaar te helpen, te netwerken en SAP te beïnvloeden.
 

Henny Claessens - Kernteamlid Focusgroep User Experience (UEX)
Gekscherend typeer ik mijzelf weleens als iemand die heel weinig weet van heel veel. Met andere woorden: een generalist, geen specialist. Terugkijkend naar mijn carrière zijn er verder enkele typerende trefwoorden op mij van toepassing:

  • honkvast en bi-focused maar binnen die hoofdkaders beweeglijk qua functie-invulling
  • 2 werkgevers (DSM en Universiteit Maastricht) 
  • 2 hoofdoriëntaties (financiën en ICT) 
  • 2 omvangrijke internationale netwerken (ISACA en VNSG).

Mij in deze beperkend tot de VNSG is het volgende vermeldenswaardig. Ik ben VNSG-lid geworden in december 1997 in het kielzog van de keuze van de Universiteit Maastricht voor aanschaf van SAP-HCM. Een selectietraject waar ik destijds de leiding van had. Al snel werd ik achtereenvolgens lid van op dat moment voor mij relevante VNSG focusgroepen: Security & Autorisaties, Human Capital Management, Business Intelligence, Solution Manager en tenslotte User Experience. Tussendoor ben ik ruim 7 jaar lid geweest van het VNSG hoofdbestuur met als aandachtsgebieden: beïnvloeding en internationalisering. Dat heeft geresulteerd in een omvangrijk internationaal netwerk binnen zowel SAP en zusterverenigingen wereldwijd. Hier kan ik tot op heden - bijna vijf jaar na mijn feitelijke pensionering - een beroep op doen hetgeen ik ook vaker doe bij het rekruteren van sprekers voor VNSG UEX en HERUG (SAP Higher Education & Research User Group) 

Wim Snoep
Senior Expert werkzaam bij INNOV8iON. Werkzaam bij verschillende klanten als solution / applicatie architect. 

In het SAP werkveld sinds 2007, in IT sinds 2001. Vanaf mijn start in de IT ben ik altijd al bezig met de frontend/ voorkant, van zowel mobiel of desktop. In het verleden veel projecten uitgevoerd met SAP Enterprise portal icm SAP Webdynpro. Sinds de opkomst van Fiori in 2012/2013 is mijn focus hier komen te liggen. Dit betreft architectuur/ ontwikkeling/ ontwerp van applicaties. Hiernaast heb ik veel kennis van Business Technology platform en de vele mogelijkheden hier. Ook verdiep ik mij steeds meer in de onderwerpen rondom architectuur, development en kwaliteit, zoals web analytics, maar ook CI/CD. In 2022 ben ik naast actief lid ook onderdeel geworden van het kernteam van de UEX focusgroep en zet ik mijn kennis en ervaring in voor nog meer mooie focusgroep events en inhoud. Ook vind ik het altijd erg waardevol om binnen de SAP-community actief te zijn. Om te organiseren, spreken of deelnemen aan Inside Tracks en Codejams en Masterclasses.


Colin Blair 
Lead Architect Lead Architect Enterprise Applications bij Universiteit Utrecht voor o.a. het SAP-landschap.

Sinds 2009 als SAP Consultant werkzaam en heb ik mijzelf snel allerlei SAP-modulen eigen gemaakt en heb in allerlei rollen doorontwikkeld van functioneel beheer, projectleider tot mijn huidige brede rol als domein overkoepelend bedrijfsvoeringsarchitect.

In het begin van mijn carrière begon de acceptatie en daarmee de gebruikersvriendelijkheid van SAP bij mij steeds meer te kriebelen. Gebruikersvriendelijkheid is niet alleen de User Interface, maar ook het proces daaromheen. Gezamenlijk maakt dat de User Experience. Enkele grote projecten bestonden bijvoorbeeld uit het implementeren van Self-service diensten voor HR en Inkoop (met destijds de allerlaatste UI5 technologieën) tot het weer uitfaseren van Enterprise Portal en het introduceren van Fiori (als eerste 2.0 klant in Europa).. User Experience kan ook bestaan uit het inzetten van AI (machine learning, chatbots) of RPA toepassingen. 
Ook ben ik ben groot voorstander om in grote verander projecten senior procesconsultants en UX designers in te zetten. Tenslotte ben ik binnen het hoger onderwijs al jaren actief om themadagen te organiseren tussen SAP gebruikende hoger onderwijs instellingen met name binnen Nederland.
Default image for User Experience (UEX)