Sustainability (SUS)

About the Community

Exciting news! As per October 2023 the Special Interest Group (SIG) Sustainability has officially been established!
Are you interested in making your SAP processes more sustainable? Looking for ways to be prepared for the upcoming regulations? Want a business that is resilient and future proof? These are the questions the new SIG “Sustainability” will focus on. Providing our VNSG community with the most recent updates on the SAP modules which incorporate sustainability, but more importantly to share with you proven business cases about what actually works. I.E. Which combination of ESG reporting standards works best for your specific line of business. How do you load the data into the new SAP modules and simultaneously ensuring data accuracy. Which modules from the SAP Sustainability portfolio work best with Private/Public Cloud vs on-premise?  

Spannend nieuws! Per oktober 2023 is de start-up Focus Groep (FG) Sustainability officieel opgericht! 
Geïnteresseerd in het verduurzamen van uw SAP processen? Op zoek naar manieren om voorbereid te zijn op de komende regelgeving? Wilt u een bedrijf dat veerkrachtig en toekomstbestendig is? Dit zijn de vragen waarop de nieuwe FG Sustainability zich zal richten. Om zo onze VNSG community te voorzien van de meest recente updates over de SAP-modules die zich richten op duurzaamheid. Echter, wat nog belangrijker is, om bewezen businesscases met je te delen over wat echt werkt. Bijv. Welke combinatie van ESG-rapportagestandaarden het beste werkt voor uw specifieke branche/sector. Hoe laad je je data in voor de nieuwe SAP modules en bewaar je tevens ook data-integriteit. Welke modules van de SAP Sustainability portfolio werken het beste met Private/Public Cloud vs On-premise?

Meer informatie / More information

In the past few years there has been more and more focus on sustainability and how to implement and integrate it with different business processes. Sustainability covers a broad spectrum of topics, reducing waste during production and packaging processes, designing ethical and eco-friendly products, efficient and low emission logistics and transport and so much more. This Special Interest Group will focus on a broad spectrum of sustainability challenges, with an emphasis of SAP related solutions. We want to provide insight in the process of integrating sustainability in SAP processes from the initial data load to the analyzing the resulting reports. Want to stay up to date on our session about sustainability in combination with SAP ? Please push the button "Lid worden" to join our group.

In de afgelopen jaren ligt er meer en meer focus op sustainability en hoe dat te implementeren en integreren met verschillende bedrijfsprocessen. Sustainability is een breed onderwerp met een variatie aan mogelijkheden, het verminderen van afval tijdens productie en verpakking processen, het design van ethische en eco-vriendelijke producten, efficiënte en lage emissie logistieke en transport processen en nog veel meer. Deze Focus Groep wil zich richten op het brede spectrum van sustainability uitdagingen, met een nadruk op SAP gerelateerde oplossingen. Wij willen inzicht geven in het proces van het integreren van sustainability in SAP processen vanaf het initieel data laden tot aan het analyseren van de resulterende reporten.  Op de hoogte blijven van komende bijeenkomsten? Meld je dan aan als lid door op knop Lid worden te klikken, nadat je bent ingelogd op de VNSG-website.

Topic list / Onderwerpen

  • Sustainability regulations
  • SAP Sustainability portfolio
  • ESG reporting
  • Business cases on sustainability
  • Data accuracy
  • Sustainability in S/4HANA on premise/private/public cloud
  • Reporting
  • Other relevant topics related to sustainability

Kernteam - Wie is wie?

Erik Gouw


(English below)
Mijn naam is Erik Gouw, sinds 2001 werkzaam in de SAP-wereld en toen ik in 2022 werd gevraagd ‘het groene gezicht van SAP voor Capgemini’ te worden twijfelde ik geen moment. Het huidige lineaire economische model gebaseerd op oneindige groei, beschikbaarheid van grondstoffen en fossiele energie is niet houdbaar. Hoewel SAP hier misschien nog niet om bekend staat, geloof ik dat SAP de beste software heeft om de CO2-voetafdruk en circulariteit van grote productiebedrijven inzichtelijk te maken. De benodigde gegevens om dit te berekenen zijn in principe aanwezig en een oplossing zoals SAP SFM (Sustainability Footprint Management) biedt goede integratie van ontbrekende gegevens zoals energie- en stroomverbruik. Binnen Capgemini ben ik verantwoordelijk voor zowel business development als de implementatie van nieuwe duurzaamheidsoplossingen van SAP. De oprichting van de nieuwe focusgroep Sustainability binnen Capgemini juich ik toe en zie ik als weer een stap naar volwassenheid op dit gebied, waar ik graag aan bijdraag!


______________________

My name is Erik Gouw and I have been working in the SAP world since 2001. When I was asked to become 'the green face of SAP for Capgemini' in 2022, I didn't hesitate for a moment. The current linear economic model based on infinite growth, resource availability, and fossil energy is not sustainable. Although SAP might not be widely recognized for this, I believe that SAP has the best software to visualize and take action on the carbon footprint and circularity of large manufacturing companies. The necessary data to calculate this is essentially available, and a solution like SAP SFM (Sustainability Footprint Management) offers integration of missing data such as energy and power consumption.

Within Capgemini, I am responsible for both business development and the implementation of new sustainability solutions from SAP. I welcome the establishment of the new Sustainability focus group and see it as another step towards maturity in this field, which I am happy to contribute to!

 

Upcoming events / Aankomende evenementen

Geen aankomende evenementen voor deze focusgroep

Board / Bestuursleden

 
     
     Bestuurslid
     
Wendy van Hunnik
     KPMG                            
     sustainability@vnsg.nl   
 

     
     Bestuurslid
     
Dirk-Jan Schenk
     Hogeschool van Amsterdam                         
     sustainability@vnsg.nl
   
Default image for Sustainability (SUS)