Supply Chain Management (SCM)

About the Community

Het delen van SAP-kennis door onze leden op het gebied van Supply Chain en Quality Management staat bij ons centraal. Dit doen wij door deelnemers de mogelijkheid te bieden om ervaringen te delen en zo van elkaar te leren. En bovendien: een netwerk te vormen waarin leden in verbinding komen met elkaar.

Tijdens de door ons georganiseerde bijeenkomsten en webinars geven (eind)gebruikers en partners van SAP presentaties op het gebied van Supply Chain en Quality Management. Deze sessies kennen diverse invalshoeken. Te noemen zijn ervaringen met huidige SAP-oplossingen en implementaties. Concrete voorbeelden zijn: S/4HANA, (extended) warehouse management, (productie)planning, transportation management en SAP cloud en web based applicaties of die gerelateerd zijn aan SAP oplossingen.

Met mailings en focusgroep-bijeenkomsten houden wij onze leden op de hoogte van onze activiteiten. Deze focusgroep bijeenkomsten organiseren wij op basis van ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Naast het delen van onze eigen onderwerpen, weten we waar raakvlakken zijn om ook samenwerking te vinden met andere focusgroepen. Dit alles levert interessante sessies op.


Vooruitblik
Sinds 2021 vormen wij, Irfaan Adhien, Everard van den Hengel en Gerard Houben het bestuur van de focusgroep SCM & QM. Schroom niet om contact met ons op te nemen wanneer je een idee hebt voor een focusgroep-bijeenkomst. Wij denken graag mee om naar aanleiding hiervan een interessante sessie te organiseren.


We ontmoeten je graag tijdens één van onze activiteiten!

Onderwerpen

Productie en productieplanning, Manufacturing Execution Systems, Logistiek Executie Systeem en magazijnbeheer, Extended Warehouse Management, Radio Frequency Identification, Transport Management, Advanced Planning & Optimisation, supply chain collaboration, monitoring en rapportages

Bestuursleden

       Voorzitter
     Irfaan Adhien
     Ministerie van Defensie
     voorzitterSCM@vnsg.nl
      Secretaris
      Everard van den Hengel
      CGI
      secretarisSCM@vnsg.nl
     Bestuurslid
     Gerard Houben
     Aiden
     secretarisSCM@vnsg.nl


Kernteam - Wie is wie?Irfaan Adhien - Voorzitter focusgroep Supply Chain Management

Als logistiekeling voel ik mij thuis binnen de VNSG focusgroep SCM. Mijn eerste introductie met SAP kreeg ik in 2008 vanuit Defensie. Door mijn ervaring bij meerdere SAP-klanten heb ik mezelf kunnen ontwikkelen tot SAP logistiek specialist.
Door met ons kernteam diverse bijeenkomsten te organiseren verwacht ik een sterke bijdrage te kunnen leveren op het gebied van kennisdeling. Voorlopig doen we dat online, maar hopelijk snel weer fysiek op locatie.


 
Everard van den Hengel - Secretaris focusgroep Supply Chain Management
Mijn eerste ervaring met SAP gaat terug naar de beginjaren van dit millennium. Het SAP R/2 systeem, dat mijn toenmalige werkgever in gebruik had, kenmerkte zich door een interface met zwarte schermen, groene karakters, veel gebruik van functietoetsen en papieren rapportages. Hier ging mijn hart niet bepaald sneller van kloppen. Dit veranderde snel met de implementatie van een R/3-systeem. Ik kwam er achter dat SAP een schat aan bedrijfsprocessen bevatte en dat ‘SAP-werk’ erg interessant was. Sindsdien heb ik ervaring met SAP opgedaan op het gebied van logistiek in diverse rollen en branches. Daarbij heb ik ervaren dat bedrijfsprocessen en SAP-oplossingen in de loop der tijd in grote mate aan verandering onderhevig zijn geweest.  

Als secretaris van de VNSG focusgroep SCM verwacht ik kennis te kunnen delen over huidige én toekomstige ontwikkelingen op het gebied van Supply Chain Management. Hierbij zal ik me inzetten voor eenieder die verbonden is aan de VNSG én zich - in welke hoedanigheid dan ook - in SAP-ontwikkelingen op het gebied van Supply Chain Management interesseert.  Hoe? Onder meer door inspirerende bijeenkomsten te organiseren en verbinding te zoeken. Zoals het er nu naar uitziet nog een paar maanden middels webinars. Ongetwijfeld komt er ook weer een tijd dat we elkaar in levende lijve ontmoeten. Ik kijk er naar uit!


Gerard Houben – Bestuurslid  focusgroep Supply Chain Management
Mijn interesse in SAP werd aan het eind van mijn studie bedrijfskunde gewekt toen ik werd benaderd voor een traineeship als SAP Consultant. Op het eerste gezicht zie je dan niet gelijk de link tussen bedrijfsprocessen, specifiek de logistieke processen. Door echter te kijken naar de mogelijkheden van SAP raakte ik enthousiast en besloot ik mijn eerste baan te beginnen als SAP Consultant.

Vanaf dat moment heb ik ervaring opgedaan binnen meerdere logistieke SAP-implementaties waarbij ik veel kennis en ervaring heb kunnen opdoen met de internationale logistiek, momenteel als SAP Consultant bij INSynQ. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in internationale inkoop-en verkoopprocessen waarbij goederen meerdere landsgrenzen overgaan. Daarnaast vind ik het interessant te kijken hoe nieuwe technologische ontwikkelingen het logistieke proces kunnen verbeteren.

Komend jaar wil ik als kernteam lid bijdragen door interessante bijeenkomsten mee te organiseren. Vanuit mijn enthousiasme voor SCM en SAP denk ik hier een goede bijdrage aan te kunnen leveren.

Wendy van Hunnik – Kernteamlid focusgroep Supply Chain Management

De laatste jaren ben ik met plezier deel van de SAP Logistiek wereld. Vanuit mijn studie Technische Bedrijfskunde heb ik een affiniteit met logistieke processen optimaliseren;
ERP systemen zoals SAP spelen hierin een belangrijke rol in. In het verleden heb ik via mijn functie als SAP Consultant voor Simac bij verschillende bedrijven meewerken aan het opzetten, inrichten en onderhouden van de logistieke SAP processen. Recent ben ik met een nieuwe uitdaging begonnen bij KPMG, ik hoop hier mijn SAP SCM kennis nog verder uit te breiden en tegelijkertijd mooie ervaringen op te doen.

Als deel van de Supply Chain Management focusgroep VNSG hoop ik die kennis te delen met de leden en tevens ook meer kennis op te doen. Dit door middel van informatieve maar vooral ook gezellige bijeenkomsten te helpen organiseren. Hopelijk tot snel op het volgende event!


Default image for Supply Chain Management (SCM)