Supply Chain Management (SCM)

About the Community

Exciting news! As per September 2023 the Special Interest Group (SIG) has officially been established!
Are you interested in making your SAP processes more sustainable? Looking for ways to be prepared for the upcoming regulations? Want a business that is resilient and future proof? 
These are the questions the new SIG “Sustainability” will focus on. Providing our VNSG community with the most recent updates on the SAP modules which incorporate sustainability, but more importantly to share with you proven business cases about what actually works. I.E. Which combination of ESG reporting standards works best for your specific line of business. How do you load the data into the new SAP modules and simultaneously ensuring data accuracy. Which modules from the SAP Sustainability portfolio work best with Private/Public Cloud vs on-premise? 
The past few years there has been more and more focus on sustainability and how to implement and integrate it with different business processes. Sustainability covers a broad spectrum of topics, reducing waste during production and packaging processes, designing ethical and eco-friendly products, efficient and low emission logistics and transport and so much more. This Special Interest Group will focus on a broad spectrum of sustainability challenges, with an emphasis of SAP related solutions. We want to provide insight in the process of integrating sustainability in SAP processes from the initial data load to the analyzing the resulting reports. 
Very soon we will share the dates of our first events. Want to stay up to date on sustainability in combination with SAP in the meantime? Please sign up via de VNSG website here by pushing the "Lid worden" button.

Spannend nieuws! Per September 2023 is de Focus Groep (FG) officieel opgericht! 
Geïnteresseerd in het verduurzamen van uw SAP processen? Op zoek naar manieren om voorbereid te zijn op de komende regelgeving? Wilt u een bedrijf dat veerkrachtig en toekomstbestendig is?
Dit zijn de vragen waarop de nieuwe FG Sustainability zich zal richten. Om zo onze VNSG community te voorzien van de meest recente updates over de SAP-modules die zich richten op duurzaamheid. Echter, wat nog belangrijker is, om bewezen businesscases met je te delen over wat echt werkt. Bijv. Welke combinatie van ESG-rapportagestandaarden het beste werkt voor uw specifieke branche/sector. Hoe laad je je data in voor de nieuwe SAP modules en bewaar je tevens ook data-integriteit. Welke modules van de SAP Sustainability portfolio werken het beste met Private/Public Cloud vs On-premise? 
In de afgelopen jaren ligt er meer en meer focus op sustainability en hoe dat te implementeren en integreren met verschillende bedrijfsprocessen. Sustainability is een breed onderwerp met een variatie aan mogelijkheden, het verminderen van afval tijdens productie en verpakking processen, het design van ethische en eco-vriendelijke producten, efficiënte en lage emissie logistieke en transport processen en nog veel meer. Deze Focus Groep wil zich richten op het brede spectrum van sustainability uitdagingen, met een nadruk op SAP gerelateerde oplossingen. Wij willen inzicht geven in het proces van het integreren van sustainability in SAP processen vanaf het initieel data laden tot aan het analyseren van de resulterende reporten. 
Binnenkort kondigen we de datums aan van onze eerste evenementen. Tot die tijd op de hoogte blijven van sustainability in combinatie met SAP? Schrijf je dan in via deze website door op de knop "Lid worden" te klikken.

Onderwerpen

Productie en productieplanning, Manufacturing Execution Systems, Logistiek Executie Systeem en magazijnbeheer, Extended Warehouse Management, Radio Frequency Identification, Transport Management, Advanced Planning & Optimisation, supply chain collaboration, monitoring en rapportages

Aankomende evenementen

Geen aankomende evenementen voor deze focusgroep

Bestuursleden

       Voorzitter
     Irfaan Adhien
     Ministerie van Defensie
     voorzitterSCM@vnsg.nl

     Bestuurslid A.I.
     
Wendy van Hunnink
     KPMG     
   Bestuurslid Vacature
                      
     


Kernteam - Wie is wie?Irfaan Adhien - Voorzitter focusgroep Supply Chain Management

Als logistiekeling voel ik mij thuis binnen de VNSG focusgroep SCM. Mijn eerste introductie met SAP kreeg ik in 2008 vanuit Defensie. Door mijn ervaring bij meerdere SAP-klanten heb ik mezelf kunnen ontwikkelen tot SAP logistiek specialist.
Door met ons kernteam diverse bijeenkomsten te organiseren verwacht ik een sterke bijdrage te kunnen leveren op het gebied van kennisdeling. Voorlopig doen we dat online, maar hopelijk snel weer fysiek op locatie.


 
Wendy van Hunnik – Kernteamlid focusgroep Supply Chain Management

De laatste jaren ben ik met plezier deel van de SAP Logistiek wereld. Vanuit mijn studie Technische Bedrijfskunde heb ik een affiniteit met logistieke processen optimaliseren;
ERP systemen zoals SAP spelen hierin een belangrijke rol in. In het verleden heb ik via mijn functie als SAP Consultant voor Simac bij verschillende bedrijven meewerken aan het opzetten, inrichten en onderhouden van de logistieke SAP processen. Recent ben ik met een nieuwe uitdaging begonnen bij KPMG, ik hoop hier mijn SAP SCM kennis nog verder uit te breiden en tegelijkertijd mooie ervaringen op te doen.

Als deel van de Supply Chain Management focusgroep VNSG hoop ik die kennis te delen met de leden en tevens ook meer kennis op te doen. Dit door middel van informatieve maar vooral ook gezellige bijeenkomsten te helpen organiseren. Hopelijk tot snel op het volgende event!


SIG Global Trade
 
Default image for Supply Chain Management (SCM)