Retail (RET)

About the Community

De focusgroep Retail nodigt alle ondernemingen uit die één of meerdere SAP-modules gebruiken èn die de intentie hebben de Retail-oplossing te gaan gebruiken, om mee te werken aan het realiseren van haar doelstellingen. De focusgroep wil een platform zijn om de onderlinge contacten verder te versterken door het uitwisselen van kennis en ervaringen in het gebruik van SAP Retail. In ons programma bieden we daar gelegenheid voor. Er is alle ruimte om vanuit de gebruikersgroep onderwerpen/discussies in te brengen. Uitsluitend vrijblijvend kennis opdoen is niet voldoende voor deelname. De focusgroepleiding heeft het voornemen een goede mix te borgen tussen deelname van gebruikers en partners.
 
De focusgroep Retail is een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen in het gebruik van SAP Retail. In eerste aanzet zijn verschillende onderwerpen geïnventariseerd die in de toekomstige bijeenkomsten aan de orde kunnen komen. Daarnaast wordt vanuit de focusgroepleiding ook aansluiting gezocht bij de DSAG, de Duitse SAP-gebruikersvereniging

Feiten  
  • De focusgroep is opgericht in 1997
  • Telt meer dan 150 leden van meer dan 30 verschillende bedrijven
  • Er worden vier bijeenkomsten per jaar gehouden
  • Tweederde van de focusgroep is licentielid
  • Gemiddeld zijn er ruim 25 bezoekers aanwezig bij een bijeenkomst
  • Goede mix van focusgroepleden met veel ervaring en leden die recent zijn gestart met SAP Retail. 

Onderwerpen

PDA in de winkel (store operations), SAP Retail Store, Portal in de winkel, narrow-casting, koppelingen met een webshop, replenishment van winkel en/of DC, optimaliseren bedrijfsprocessen, relatie klant <> retailer (loyalty, briefings etc.), Business Intelligence en rapportage, jobbeheer in een retailomgeving, Cycle Counting, EDI-berichtenverkeer in retail

Evenement foto's

   
   

Bestuursleden

      Voorzitter
      Pieter Luijten
      Jumbo Supermarkten B.V.
      voorzitterRET@vnsg.nl
      Secretaris
      Bob Tillema 
      myBrand
      secretarisRET@vnsg.nl

Aankomende evenementen

Binnenkort vind je hier de events voor deze focusgroep
Default image for Retail (RET)