Application Lifecycle Management (ALM)

About the Community

Algemeen

Wat is SAP Application Lifecycle Management en hoe ondersteunen SAP Solution Manager en gerelateerde SAP tooling dit? Hoe zet ik SAP Application Lifecycle Management in voor een soepelere integratie tussen IT en Business? Hoe implementeer ik de verschillende beschikbare functionaliteiten? Dat zijn de vragen die een lid van de focusgroep beantwoord wil zien. Die antwoorden vinden we door het delen van kennis en ervaringen binnen de focusgroep.

De focusgroep

De focusgroep Application Lifecycle Management is opgericht in 2005 (toen nog onder de namen Lifecycle Tools en SAP Solution Manager). De ruim 300 leden van de focusgroep Application Lifecycle Management zijn nieuwe, potentiële en ervaren SAP Solution Manager gebruikers, die regelmatig (gemiddeld 4 keer per jaar) bij elkaar komen om recente ontwikkelingen te bespreken en kennis te delen. Deze bijeenkomsten worden door gemiddeld 30 leden actief bijgewoond. De leden brengen en halen kennis doordat zij hun ervaringen met elkaar delen. Ook heeft de focusgroep contacten bij de bron van de ontwikkelingen (SAP NL, DSAG, IFG).

Continue aandachtspunten van de focusgroep zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van SAP Application Lifecycle Management, zoals SAP Solution Manager, Focused Build, Focused Insights, Focused Run en SAP Cloud ALM. Door de samenwerking met diverse aan SAP gelieerde organisaties, zijn we in staat om deze ontwikkelingen in een vroeg stadium op de voet te volgen.

Naast de aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, is er ook aandacht voor het uitwisselen van ervaringen. Dit kunnen ervaringen zijn op alle onderwerpen van SAP Application Lifecycle Management, zoals:

- Project implementatie
- Conversie en migratie S/4HANA
- SAP Activate
- Technische monitoring
- Testen, CBTA
- Solution Documentation
- Process Management & Modeling
- IT Service Management (ITSM)
- Change Request Management (ChaRM)
- Business Process Monitoring

Heb je interesse in SAP Application Lifecycle Management en zou je jouw ervaringen en kennis met de focusgroep willen delen? Neem dan contact op met Eddy Kostons (SecretarisALM@vnsg.nl).

Onderwerpen

Een greep uit onze onderwerpen:
SAP BW/HANA, HANA, Datawarehousing, Big Data, BusinessObjects, Predictive Analytics, Performance, Enterprise Performance Management (Planning, Consolidation, Strategy Management) etc.

Bestuursleden

  Voorzitter
Job Rodenburg
Ministerie van BZK
VoorzitterALM@vnsg.nl
Secretaris 
Eddy Kostons
Simac
SecretarisALM@vnsg.nl

Kernteam - Wie is wie?

 Job Rodenburg - Voorzitter

 Ik ben Job Rodenburg, 56 jaar en woonachtig in Amsterdam, van huis uit Bedrijfskundige én Neerlandicus. Ik werk sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw (of zal ik   zeggen van het vorig Millennium dan klinkt het nog langer geleden) al in de ICT en heb hierin ook al veel rollen bekleed, van het kloppen van code tot het verkopen   ervan. In SAP heb ik ooit servers en mandanten ingericht en met mate ge-ABAPt. De meeste ervaring heb ik in Project en Programma Management en inmiddels ook   aardig wat jaartjes als Interim en lijnmanager. 
 Ik vind het heel inspirerend om teams aan te sturen en mensen te helpen om samen tot grote prestaties te komen. Ruim vijf jaar geleden heb ik het bedrijfsleven verruild voor de semi-overheid en momenteel bevind ik mij nu bij de centrale overheid, het agentschap O&P Rijk onder Binnenlandse Zaken, een grote SAP HR omgeving. Ik ben hier onder andere verantwoordelijk voor architecten, procesmanagers en consultants life cycle management en van daaruit kwam ook mijn interesse voor SAP ALM en de Focusgroep. Naast werken houd ik veel van netwerken, gezelligheid en cultuur. In mijn vrije tijd reis ik graag, onder andere naar de Filipijnen waar mijn vriendin vandaan komt en waar ik mij thuis voel als in een tweede huis. Ik heb er ook ooit gewoond en gewerkt. 
Als nieuwe voorzitter zal ik graag al het goede behouden van de Focusgroep en in het bijzonder het vakmanschap dat we met elkaar delen. Waar nodig ga ik mij inspannen om dit verder uit te bouwen en de Focusgroep meer bekend te maken en op de kaart te zetten. Ik zie er naar uit jullie allemaal te leren kennen..  

 Eddy Kostons - Secretaris

 In 2008 ben ik full-time ALM consultant geworden en sinds september 2018 werk ik bij Simac IT NL (voormalig hmb Nederland). Medio april 2022 heb ik de rol als secretaris overgenomen van deze mooie   Focusgroep. Binnen SAP Solution Manager ben ik vooral functioneel bezig, op zo veel mogelijk vlakken. Ik heb veel implementaties uitgevoerd bij diverse Focusgroep leden. Op dit moment ben ik bezig   mijn kennis te verbreden in Focused Run en Cloud Application Lifecycle Management, de andere twee ALM tools van SAP. Ook mag ik bij SAP de cursussen geven op het gebied van ALM. Ik deel graag   kennis en verbind graag. Het is leuk om problemen op te lossen en zorg graag voor dat het werk van mijn klanten en collega’s zo prettig mogelijk verloopt. 


Dino Philips - Kernteamlid
Ontegenzeggelijk is het adagium “de enige constante is verandering” van toepassing op de IT-wereld. Dat geldt zeker voor SAP ALM als je kijkt naar het cloud-geweld dat op ons afkomt als SAP-gebruikers. CALM, cTMS, gCTS, CAP, RAP, BTP, (embedded) Steampunk, Fiori, Signavio, Tricentis, …om maar een paar onderwerpen te noemen. Wat is het? Wat moet ik er mee? Hoe dan anderen dat? Kortom, vanuit de inhoud ervaringen en kennis kunnen opdoen en delen is voor mij de beweegreden om betrokken te zijn bij de SAP ALM-focusgroep.


 Ronald Weijs - Kernteamlid
De grote uitdaging is en blijft om zo snel mogelijk grip en control te krijgen op alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van applicaties. Applicaties worden steeds sneller live gebracht en worden continu verbeterd. De ALM-suite is de gereedschapskist waarmee support deze ontwikkelingen kan bijbenen. Maar ook de ontwikkeling van deze tools gaat snel. Het gebruik maken van elkaars kennis en kunde is een absolute must om voldoende aangehaakt te blijven. Deze focusgroep vormt daarvoor hét platform en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

 
Default image for Application Lifecycle Management (ALM)