Application Lifecycle Management (ALM)

About the Community

Algemeen

Wat is SAP Application Lifecycle Management en hoe ondersteunen SAP Solution Manager en gerelateerde SAP tooling dit? Hoe zet ik SAP Application Lifecycle Management in voor een soepelere integratie tussen IT en Business? Hoe implementeer ik de verschillende beschikbare functionaliteiten? Dat zijn de vragen die een lid van de focusgroep beantwoord wil zien. Die antwoorden vinden we door het delen van kennis en ervaringen binnen de focusgroep.

De focusgroep

De focusgroep Application Lifecycle Management is opgericht in 2005 (toen nog onder de namen Lifecycle Tools en SAP Solution Manager). De ruim 300 leden van de focusgroep Application Lifecycle Management zijn nieuwe, potentiële en ervaren SAP Solution Manager gebruikers, die regelmatig (gemiddeld 4 keer per jaar) bij elkaar komen om recente ontwikkelingen te bespreken en kennis te delen. Deze bijeenkomsten worden door gemiddeld 30 leden actief bijgewoond. De leden brengen en halen kennis doordat zij hun ervaringen met elkaar delen. Ook heeft de focusgroep contacten bij de bron van de ontwikkelingen (SAP NL, DSAG, IFG).

Continue aandachtspunten van de focusgroep zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van SAP Application Lifecycle Management, zoals SAP Solution Manager, Focused Build, Focused Insights, Focused Run en SAP Cloud ALM. Door de samenwerking met diverse aan SAP gelieerde organisaties, zijn we in staat om deze ontwikkelingen in een vroeg stadium op de voet te volgen.

Naast de aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, is er ook aandacht voor het uitwisselen van ervaringen. Dit kunnen ervaringen zijn op alle onderwerpen van SAP Application Lifecycle Management, zoals:

- Project implementatie
- Conversie en migratie S/4HANA
- SAP Activate
- Technische monitoring
- Testen, CBTA
- Solution Documentation
- Process Management & Modeling
- IT Service Management (ITSM)
- Change Request Management (ChaRM)
- Business Process Monitoring

Heb je interesse in SAP Application Lifecycle Management en zou je jouw ervaringen en kennis met de focusgroep willen delen? Neem dan contact op met Eddy Kostons (SecretarisALM@vnsg.nl).

Onderwerpen

Een greep uit onze onderwerpen:
SAP BW/HANA, HANA, Datawarehousing, Big Data, BusinessObjects, Predictive Analytics, Performance, Enterprise Performance Management (Planning, Consolidation, Strategy Management) etc.

Bestuursleden

  Voorzitter
Vacature (meer info)
Secretaris 
Eddy Kostons
Simac
SecretarisALM@vnsg.nl

Kernteam - Wie is wie?

Annika Heus
SAP ALM is wat mij betreft een ontzettend mooie niche om in werkzaam te zijn. Dat is ook meteen de reden dat ik een enthousiast lid ben van het kernteam van de VNSG focusgroep ALM.
Samen proberen we SAP ALM wat meer onder de aandacht te brengen bij al onze VNSG collega’s.

Frans Metselaar

Een focusgroep is een mogelijkheid om kennis en nieuwe ideeën met elkaar te delen. Je volgt de nieuwe ontwikkelingen, maar kan ook met andere klanten ervaring uitwisselen.
Een podium om je kennis te verbreden.

Dino Philips
Ontegenzeggelijk is het adagium “de enige constante is verandering” van toepassing op de IT-wereld. Dat geldt zeker voor SAP ALM als je kijkt naar het cloud-geweld dat op ons afkomt als SAP-gebruikers. CALM, cTMS, gCTS, CAP, RAP, BTP, (embedded) Steampunk, Fiori, Signavio, Tricentis, …om maar een paar onderwerpen te noemen. Wat is het? Wat moet ik er mee? Hoe dan anderen dat? Kortom, vanuit de inhoud ervaringen en kennis kunnen opdoen en delen is voor mij de beweegreden om betrokken te zijn bij de SAP ALM-focusgroep. Ronald Weijs 
De grote uitdaging is en blijft om zo snel mogelijk grip en control te krijgen op alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van applicaties. Applicaties worden steeds sneller live gebracht en worden continu verbeterd. De ALM-suite is de gereedschapskist waarmee support deze ontwikkelingen kan bijbenen. Maar ook de ontwikkeling van deze tools gaat snel. Het gebruik maken van elkaars kennis en kunde is een absolute must om voldoende aangehaakt te blijven. Deze focusgroep vormt daarvoor hét platform en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Werkgroep Process Management en Solution Documentation

als onderdeel van de huidige focusgroep Application Lifecyle Management

Het beschrijven van processen blijft een grote uitdaging bij veel organisaties. We kennen veel tools die ons hierbij kunnen helpen, denk hierbij aan ARIS, Visio of Signavio (in 2021 overgenomen door SAP).
Ook SAP Solution Manager heeft een functionaliteit die organisaties kunnen inzetten om hun processen te modeleren, te documenteren, te beheren en zelfs te monitoren.
Deze functionaliteit heet Process Management en hierbinnen wordt ook Solution Documentation vaak genoemd als dezelfde functionaliteit.
De verschillende mogelijkheden binnen deze functionaliteit laten het toe voor organisaties om op verschillende manieren om te gaan met het managen van hun processen.
Ook de manier waarop processen worden beschreven kan bij elke organisatie anders zijn. Voor ons was dit de grootste reden om een werkgroep omtrent dit onderwerp te starten.

De leden van onze werkgroep werken samen om te bespreken welke verschillende mogelijkheden en best practices er zijn, maar we helpen elkaar ook door elkaars vragen te beantwoorden.
De huidige leden van de werkgroep zijn: Achmea, Agrana, Friesland-Campina, KLM, Ministerie van Defensie, Simac en Tata Steel.
We zijn daarnaast heel erg blij met de aanwezigheid van de productmanager van Process Management vanuit SAP Duitsland.

De werkgroep deelt haar kennis, ervaringen en best practices met de focusgroep en met SAP, en informeert daarnaast SAP-gebruikers binnen Nederland over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op productontwikkeling.
Van deelnemers wordt gevraagd dat ze actief meedoen en kennis en ervaring meebrengen. Doordat SAP ook actief deelneemt aan onze sessies, horen we als eerste de nieuwste ontwikkelingen omtrent Process Management.
Daarnaast bespreken we ook eventuele verbeteringen die direct opgepakt kunnen worden door het development team vanuit SAP. Uiteraard houden we ook de ontwikkelingen omtrent SAP Cloud ALM in de gaten.

Heb jij interesse in de SAP Solution Manager functionaliteiten Process Management en Solution Documentation en zou je jouw kennis en ervaring met ons willen delen?
Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep, Annika Heus: annika.heus@simac.com of via LinkedIn.

Default image for Application Lifecycle Management (ALM)