Application Lifecycle Management (ALM)

About the Community

Algemeen

Wat is SAP Application Lifecycle Management en hoe ondersteunen SAP Solution Manager en gerelateerde SAP tooling dit? Hoe zet ik SAP Application Lifecycle Management in voor een soepelere integratie tussen IT en Business? Hoe implementeer ik de verschillende beschikbare functionaliteiten? Dat zijn de vragen die een lid van de focusgroep beantwoord wil zien. Die antwoorden vinden we door het delen van kennis en ervaringen binnen de focusgroep.

De focusgroep

De focusgroep Application Lifecycle Management is opgericht in 2005 (toen nog onder de namen Lifecycle Tools en SAP Solution Manager). De ruim 300 leden van de focusgroep Application Lifecycle Management zijn nieuwe, potentiële en ervaren SAP Solution Manager gebruikers, die regelmatig (gemiddeld 4 keer per jaar) bij elkaar komen om recente ontwikkelingen te bespreken en kennis te delen. Deze bijeenkomsten worden door gemiddeld 30 leden actief bijgewoond. De leden brengen en halen kennis doordat zij hun ervaringen met elkaar delen. Ook heeft de focusgroep contacten bij de bron van de ontwikkelingen (SAP NL, DSAG, IFG).

Continue aandachtspunten van de focusgroep zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van SAP Application Lifecycle Management, zoals SAP Solution Manager, Focused Build, Focused Insights, Focused Run en SAP Cloud ALM. Door de samenwerking met diverse aan SAP gelieerde organisaties, zijn we in staat om deze ontwikkelingen in een vroeg stadium op de voet te volgen.

Naast de aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, is er ook aandacht voor het uitwisselen van ervaringen. Dit kunnen ervaringen zijn op alle onderwerpen van SAP Application Lifecycle Management, zoals:

- Project implementatie
- Conversie en migratie S/4HANA
- SAP Activate
- Technische monitoring
- Testen, CBTA
- Solution Documentation
- Process Management & Modeling
- IT Service Management (ITSM)
- Change Request Management (ChaRM)
- Business Process Monitoring

Heb je interesse in SAP Application Lifecycle Management en zou je jouw ervaringen en kennis met de focusgroep willen delen? Neem dan contact op met Eddy Kostons (SecretarisALM@vnsg.nl).

Onderwerpen

Een greep uit onze onderwerpen:
SAP BW/HANA, HANA, Datawarehousing, Big Data, BusinessObjects, Predictive Analytics, Performance, Enterprise Performance Management (Planning, Consolidation, Strategy Management) etc.

Bestuursleden

  Voorzitter
Vacature (meer info)
Secretaris 
Eddy Kostons
Simac
SecretarisALM@vnsg.nl

Kernteam - Wie is wie?

Annika Heus
SAP ALM is wat mij betreft een ontzettend mooie niche om in werkzaam te zijn. Dat is ook meteen de reden dat ik een enthousiast lid ben van het kernteam van de VNSG focusgroep ALM.
Samen proberen we SAP ALM wat meer onder de aandacht te brengen bij al onze VNSG collega’s.Frans Metselaar

Een focusgroep is een mogelijkheid om kennis en nieuwe ideeën met elkaar te delen. Je volgt de nieuwe ontwikkelingen, maar kan ook met andere klanten ervaring uitwisselen.
Een podium om je kennis te verbreden.

Dino Philips
Ontegenzeggelijk is het adagium “de enige constante is verandering” van toepassing op de IT-wereld. Dat geldt zeker voor SAP ALM als je kijkt naar het cloud-geweld dat op ons afkomt als SAP-gebruikers. CALM, cTMS, gCTS, CAP, RAP, BTP, (embedded) Steampunk, Fiori, Signavio, Tricentis, …om maar een paar onderwerpen te noemen. Wat is het? Wat moet ik er mee? Hoe dan anderen dat? Kortom, vanuit de inhoud ervaringen en kennis kunnen opdoen en delen is voor mij de beweegreden om betrokken te zijn bij de SAP ALM-focusgroep. Ronald Weijs 
De grote uitdaging is en blijft om zo snel mogelijk grip en control te krijgen op alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van applicaties. Applicaties worden steeds sneller live gebracht en worden continu verbeterd. De ALM-suite is de gereedschapskist waarmee support deze ontwikkelingen kan bijbenen. Maar ook de ontwikkeling van deze tools gaat snel. Het gebruik maken van elkaars kennis en kunde is een absolute must om voldoende aangehaakt te blijven. Deze focusgroep vormt daarvoor hét platform en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

 
Default image for Application Lifecycle Management (ALM)