Dynamic pricing: Pay-per-use!

Dynamic Pricing ingezet als stuurmiddel van consumentengedrag door directe feedback over kosten van gebruik afhankelijk van tijdstip en soort middel. Past in de trend van ‘pay-per-use’. en vraagsturing waarbij consument directe feedback krijgt over zijn keuzes.

Dynamic Pricing geeft aanbieders van schaarse goederen het middel om vraag te sturen naar aanbod capaciteit. Hiervoor zijn naast directe kosten inzichtelijk maken ook simulatie en alternatieven aanbieden nodig. Directe feedback over totale kosten moet daarvoor gegeven worden. In presentatie wordt ingegaan op de concepten en architectuur van SAP Billing Revenue Innovation Management welke bovenstaande mogelijk maakt en wat hiervoor nodig is.

Meer informatie over de sprekers Hans van Ooijen  en Catharinus van der Hoek 

   
Hans van Ooijen
Consultant BRIM - IFS Probity
Catharinus van der Hoek,
Business Development - IFS Probity
Wanneer
11-11-2021 14:00 - 14:45
Waar
Hans van Ooijen, Consultant BRIM & Catharinus van der Hoek, Business Development - IFS Probity

Log in om je te registreren