Gebruikersadoptie S/4HANA bij Continental

Continental is bezig met een wereldwijde S/4HANA-implementatie.  Gebruikersadoptie is voor hen een kritische succesfactor. Hoor hoe  gebruikers meegenomen worden in de verandering en met behulp van de tools van tts ondersteund worden!

Na enkele jaren ervaring met tts performance suite, een digital adoption platform, wordt de oplossing nu ten volle benut om gebruikers wereldwijd mee te krijgen in de verandering en blijvend in het werkproces te ondersteunen.

Marcus Meyer en Leonie Middelberg van Conti Tech vertellen over hun ervaringen met tts performance suite en specifiek hoe het geïntegreerd is in de change management aanpak bij Continental bij het project Imp@ct, de global SAP S/4HANA implementatie.

Leonie Middelberg
Leonie is in 2017 bij Continental in dienst getreden en heeft in 2020 de rol van opleidingscoördinator voor het IMp@CT-project binnen ContiTech op zich genomen.
 
Marcus Meyer
Marcus Meyer trad in 2011 bij Continental in dienst en is SAP QM Consultant en Application Owner tts performance suite Rubber Group bij Continental. Hij heeft een lange historie in het trainen van SAP gebruikers op het gebied van HR en MM/QM processen. Marcus beheert sinds 2015 het digitale adoptieplatform tts performance suite bij de Business Area Tires. 
Leonie Middelberg, Team Assistent - Continental 
Marcus Meyer, SAP QM Consultant - Continental
Henk ArtsSolutions Director Netherlands - tts
Wanneer
10-11-2021 10:00 - 10:45
Waar
Leonie Middelberg, Team assistant & Marcus Meyer, SAP QM Consultant - Continental & tts

Log in om je te registreren