VNSG focusgroep EAM actief aan de slag met SAP Development

Jon Hoofwijk | Productbeïnvloeding, Enterprise Asset Management


Willem-Jan van der Velden, Gabi Scheinert en Nathan Snoei zijn alle drie actief binnen de focusgroep Enterprise Asset Management (EAM). Deze groep houdt zich bezig met service en onderhoud, richt zich op bedrijfsmiddelen en neemt regelmatig deel aan beïnvloedingsprogramma’s.


Veel leden van de focusgroep vertegenwoordigen een onderhoudsdienst of een serviceorganisatie of zijn hierin als advieslid werkzaam. Onderwerpen waarover tijdens bijeenkomsten wordt gesproken zijn hoe je omgaat met kosten, betrouwbaarheid, prestaties, duurzaamheid en risico's. Verder komen methoden en technieken aan bod om aan de gestelde bedrijfsdoelstellingen te kunnen voldoen.


Focusgroep Enterprise Asset Management (EAM) 

Willem-Jan van der Velden is bestuurslid van de VNSG focusgroep EAM. “Onze groep is erg actief. We organiseren drie per jaar een focusgroepmiddag. We doen dit op verschillende locaties in het land, vaak gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij een klant. Ook wordt één keer per jaar een EAM Gebruikersdag georganiseerd om de hele SAP EAM-community te informeren over de laatste ontwikkelingen en trends. “


“We hebben een goede relatie met SAP. Zo vertegenwoordigt Mark Roepers SAP voor de focusgroep. Ook verzorgt Mark jaarlijks een meeting met de laatste updates, strategie etc. We noemen dit vaak de roadmappresentatie. Belangrijk voor de focusgroep EAM is kennis- en ervaringen met elkaar delen. Elkaar informeren over bestaande en nieuwe toepassingen. Ideeën opdoen binnen ons vakgebied. En nieuwe ontwikkelingen en haar toepassingsmogelijkheden onderzoeken en bespreken.


Waar loop je in de dagelijkse praktijk tegenaan? Hoe kun je een aanpassing in het systeem realiseren? In het verleden was er de mogelijkheid om een development request in te dienen bij SAP. Dit proces was niet optimaal. Zo duurde het lang voordat je terugkoppeling kreeg. En soms was het antwoord dat het niet gerealiseerd zou worden. “

De focusgroep EAM is blij met het Customer Connection programma. “SAP heeft ontwikkeltijd beschikbaar gesteld en het proces is transparant. Ook is er duidelijke uitleg waarom iets wel of juist niet wordt gerealiseerd.  Momenteel loopt er een Customer Connection Programma voor EAM. Dit is opgestart op verzoek van ons en loopt tot 2020. De Focusgroep neemt actief deel aan conference calls, zorgt voor testers etc. De resultaten zijn positief!  Als er weer een nieuw programma wordt opgestart, doen we zeker weer mee.”


Nog geen lid van de focusgroep EAM? Meld je dan aan via:
www.vnsg.nl/eamEindgebruikers en SAP dichter bij elkaar brengen

Gabi Scheinert is vrijwilliger en aanspreekpunt voor verbeterprojecten op EAM vlak. “SAP is een heel groot bedrijf. De afstand tot de klant is vaak groot. Als klanten zelf specifieke aanpassingen in de software doorvoeren en er blijken vervolgens correcties nodig te zijn, dan betaal je daar als klant zelf voor. Het is echter veel efficiënter als SAP deze aanpassingen in de software doorvoert. Je krijgt er dan ook garantie op; bugs in de standaardsoftware zijn immers voor rekening van SAP. Een van de aanpassingen die door de Duitse gebruikersvereniging (DSAG) is aangedragen, is het toevoegen van een einddatum aan een onderhoudsplan. Deze verbetering is in wekelijkse Deep Dive sessies met andere gebruikersverenigingen en SAP development besproken en gespecificeerd. Dit is informatie die gebruikers gedocumenteerd willen hebben. Inmiddels staat deze verbetering op de planning om te worden opgeleverd.”


Beïnvloeding toekomstige software

Behalve aanpassingen in de bestaande software, houden de focusgroepen zich ook bezig met beïnvloeding van toekomstige versies van SAP. Op deze manier kunnen klanten hun wensen kenbaar maken. Gabi geeft een voorbeeld: “Leveranciers werden in de software alleen aangeduid met een nummer. Het Havenbedrijf Rotterdam wilde dat graag aangevuld hebben met de naam van de leverancier.  Deze aanpassing is inmiddels doorgevoerd in een nieuwe versie van de software.”


Testen

Nathan Snoei is lid van de focusgroep EAM en als tester betrokken bij het verbeterproject. “Meerdere klanten ervaren ontbrekende functionaliteiten. Als er genoeg klanten zijn die dit samen aankaarten bij SAP, neemt SAP deze op in zijn programma,” vertelt hij. “Zo wilden gebruikers dat het kopiëren van onderdelen en taken binnen werkorders makkelijker zou worden. Dat moest in de vorige versies handmatig. Door onze invloed kan dat in de nieuwe versie van SAP wél automatisch. Heel veel klanten vragen oplossingen voor verbetering in de software. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Dan is het handiger om dat samen met de bedrijven als verbetervoorstel neer te leggen voordat je een eigen oplossing live brengt. “ Testen vanuit de focusgroep vindt hij belangrijk, omdat het nodig is om de verbetervoorstellen met  goede en complete testscenario’s door te testen. De inbreng vanuit de focusgroep met jarenlange SAP ervaring draagt bij aan een goed eindresultaat van de nieuwe functionaliteit.


SAP contactpersonen

Een verbeterproject kan niet zonder goede contacten met SAP-experts. Voor dit project zijn twee contactpersonen benoemd. Zeliha Dikmen is de projectmanager voor dit betreffende project. Márton Majkó en Stephan Bantlin zijn vanuit SAP Development het directe aanspreekpunt voor beïnvloedingszaken voor de focusgroep EAM.


Márton Majkó
Product Owner for EAM/Plant Maintenance at SAP Labs Hungary SAP
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A1rton-majk%C3%B3-95859438/


Stephan Bantlin
Chief Product Owner EAM

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stephan-bantlin-79095a/


Zeliha Dikmen

Project Manager - SAP Customer Influence
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/zeliha-dikmen-5b341b1b/


Geïnformeerd blijven, ook als je niet participeert

Je hoeft niet mee te doen aan een focusgroep om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die bij SAP in het vat zitten. Dat kan via de website influence.sap.com. Door een account aan te maken op deze website, ontvang je automatisch notificaties over ophanden zijnde aanpassingen en ontwikkelingen. Ook als je niet participeert. “SAP wordt afgerekend op het aantal keren dat een nieuwe functionaliteit wordt gedownload,” licht Gaby toe. “Hoe vaker deze kant-en-klare oplossingen door klanten worden gedownload, hoe meer energie en aandacht SAP zal besteden aan verbetervoorstellen.” Bovendien beschouwt SAP de VNSG als een ‘advanced’ gebruikersvereniging. We worden dus heel serieus genomen!


influence.sap.comOver focusgroepen

VNSG focusgroepen zijn er voor iedereen die werkt met SAP. Voor elke specifieke branche, functie of taak is er een groep. Dit maakt het voor de leden mogelijk om zeer gericht kennis en ervaring uit te wisselen, nieuwe ontwikkelingen te bespreken of hun netwerk uit te breiden.


Maar liefst 3.700 medewerkers van de bij de VNSG aangesloten bedrijven zijn lid van één of meer focusgroepen. In focusgroepen worden frisse, nieuwe inzichten verkregen door leden die hun eigen deskundigheid inbrengen, maar ook door de regelmatige deelname van consultants en gastsprekers aan focusgroep-bijeenkomsten.


Overzicht focusgroepen


Productbeïnvloedingsprogramma’s

Customer Engagement Initiatives (CEI): Co-creatie voor toekomstige SAP-oplossingen
Het beïnvloedingsprogramma Customer Engagement Initiative heeft betrekking op grote, structurele verbeteringen op de middellange termijn. Het gaat hierbij om innovaties voor de volgende versies van de SAP-oplossingen. SAP wil op deze manier klanten betrekken in de vroege fasen van het ontwikkelproces.


Customer Connection programma (CC): Verbeteringen in huidige SAP-oplossingen
Beïnvloeding via het Customer Connection programma heeft betrekking op de korte termijn, waarbij niet SAP de drijfveer is voor verbeteringen in de software, maar de klanten/gebruikers zelf. Het gaat hierbij om het indienen en prioriteren van kleine verbeterverzoeken voor de huidige versies van de SAP-oplossingen.


Continuous Influence programma (CI): Continu verbeteringen aandragen voor nieuwere SAP-producten en cloudoplossingen
SAP Continuous Influence biedt je de mogelijkheid om verbeteringen aan SAP-producten rechtstreeks via een continue open kanaal aan te bieden aan de ontwikkelingsteams. Dit programma is specifiek gericht op klanten die nieuwere SAP-producten en cloudoplossingen gebruiken. Het is vergelijkbaar met het SAP Customer Connection-programma, dat is gericht op klanten die on-premise-producten gebruiken.


https://vnsg.nl/iMIS/VNSGWeb/Productbeinvloeding.aspx

 

 

DE dag voor alle professionals binnen service en onderhoud | 12.04.2018

Ben jij functioneel of business verantwoordelijk voor de invulling van EAM? Of ken je iemand?

I.s.m. de VNSG Focusgroep Enterprise Asset Management organiseren we een uniek evenement waar je in één dag de laatste ervaringen én ontwikkelingen op het gebied van EAM hoort.

Leuk als je er ook bij bent! Schrijf je in
@VNSG_EAM_Kennisdag#Share&Like

Wie er ook komen op 12.04.18

Accenture • Alliander  BAM Infra Capgemini • CGI • DDC Group • Dimensys • Eneco • Experis Ciber • FrieslandCampina • GVB • Heineken • Huntsman •  Ideo •  IFF • Itelligence •  KLM • Mainnovation • Ministerie van Defensie • Nuon • Nederlandse Gasunie NRG • Philips • Oliver IT  ProRail • Qrcus • RET • Rijkswaterstaat SAP Nederland Shell • Sogeti • Strukton WorkSphere • Suiker Unie • Tata Steel  Teijin Aramid • Wärtsilla WML • Wonen Limburg