In gesprek met Coby Hendriks | Bestuurslid VNSG Internationale Samenwerking

Trots op de VNSG
Veel kleine geluiden maar ook een heel groot geluid!

Interview en Tekst Jon HoofwijkHet motto verbinden en versterken van de VNSG geldt zowel nationaal als internationaal. Dat ervaar ik telkens weer, in alle opzichten. Zeker sinds ik het voorrecht heb om bestuurslid Internationale Samenwerking bij de VNSG te mogen zijn. Eerst als waarnemer en sinds december 2018 formeel als bestuurslid.

In internationaal verband zie ik dat de VNSG een heel professionele club is. Daar mogen we trots op zijn! We hebben een eigen, slagvaardig en professioneel bureau dat ons ondersteunt, we bereiken veel en spelen een grote rol op het internationale vlak.


Een krachtige, internationale stem richting SAP
Twee keer per jaar komen de leden van de SAP User Group Executive Network (SUGEN) uit 21 (!) landen bij elkaar om onderling kennis uit te wisselen, krachten te bundelen en gezamenlijk zaken aan te kaarten bij SAP. De laatste face-to-face-meeting was afgelopen mei in Mannheim en Walldorf, waarbij zaken als het licentiemodel, S/4HANA, Leonardo en security met SAP werden besproken. SUGEN is een netwerk van gebruikersgroepen verdeeld over zes continenten. Sinds de oprichting van deze groep in 2007, participeert de VNSG er zeer actief in. SUGEN wil een krachtige, internationale stem richting SAP zijn, die regionale gebruikersgroepen verenigt in een open, eerlijke dialoog tussen leden en SAP. SUGEN zorgt daarbij voor een gemeenschappelijke visie op, en prioritering van, strategische onderwerpen vanuit SAP-gebruikers wereldwijd. Alle inbreng wordt besproken met de top van SAP.

"Klanten van SAP zijn zich er niet altijd van bewust dat ze via hun supportcontract recht hebben op veel aanvullende diensten, content en tools"

Het License Model en Value of Maintenance zijn twee voorbeelden van hoe we invloed uitoefenen. Op 10 april 2018 heeft SAP een licentiemodel voor indirect gebruik aangekondigd. SUGEN is hier de afgelopen jaren een belangrijke aanjager van geweest. Teamleden hebben feedback aan SAP gegeven over dit nieuwe licentiemodel. Ook hebben zij discussies gehouden en workshops georganiseerd om oplossingen te vinden. Een ander voorbeeld is Value of Maintenance. Klanten van SAP zijn zich er niet altijd van bewust dat ze via hun supportcontract recht hebben op veel aanvullende diensten, content en tools. SUGEN werkte hiervoor samen met SAP aan een overzicht van alle elementen in het supportcontract, waarna per element de toegevoegde waarde voor een klant wordt bepaald. Vervolgens wordt dit op een toegankelijke manier gecommuniceerd. Zo kunt u er als VNSG-lid optimaal van support profiteren.

Veel kleine geluiden maken ook een groot geluid!
De grootste uitdaging waar we als VNSG voor staan, is om vanuit de volledige breedte van de vereniging actief te zijn. Op die manier komen alle industriespecifieke vragen optimaal aan de orde. Zelf werk ik voor de Rijksoverheid. Uitwisseling met overheden van andere landen levert enorm veel op! Ook kleinere klanten vergaren via hun lidmaatschap veel kennis. Kleinere leden kunnen inbreng geven over zaken die ze zelf niet kunnen oplossen of die ze willen beïnvloeden. Veel kleine geluiden maken ook een groot geluid! De actieve cultuur van de VNSG en SUGEN spreekt me bijzonder aan. In mijn rol kom ik heel veel enthousiaste mensen tegen in een constructieve, positieve setting.

"Er is zoveel voor alle gebruikers van SAP! Veel leden kunnen daar nóg meer gebruik van maken dan ze nu waarschijnlijk denken"

Van oudsher is er altijd veel contact geweest met mensen van de IT-kant. SAP levert echter in de eerste plaats business solutions. Het is onze wens om deze mensen van de businesskant nog intensiever bij de VNSG en de internationale samenwerking te betrekken. Er is zoveel voor alle gebruikers van SAP! Veel leden kunnen daar nóg meer gebruik van maken dan ze nu waarschijnlijk denken. Wilt u meer weten of heeft u ideeën? U kunt mij daarvoor altijd benaderen en ook het VNSG-bureau  staat voor u klaar, info@vnsg.nl