Vacature: Algemeen bestuurslid VNSG, adviesleden en events


De Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) zoekt een nieuw algemeen bestuurslid voor de portefeuilles Adviesleden en Events, dat binnen het bestuur van de VNSG wil meedenken over de strategische SAP-ontwikkelingen en hoe we deze concrete vorm kunnen geven in beleid en uitvoering. Hierbij  staat de vraag ‘hoe kunnen we relevant blijven en meerwaarde blijven bieden aan de leden van de VNSG?’ centraal.

De VNSG is al sinds 1988 hét platform voor alle Nederlandstalige SAP-gebruikers. Onze voornaamste taken omvatten kennisdeling, het faciliteren van netwerkmogelijkheden, het behartigen van belangen en het uitoefenen van invloed. Hiermee bieden wij essentiële ondersteuning aan onze leden. Ons motto luidt: VNSG: Verbindt. Versterkt.

Wat verwachten we van ons nieuwe bestuurslid?
Ons nieuwe bestuurslid zal de portefeuille Adviesleden en Events binnen het bestuur van de VNSG gaan vertegenwoordigen. Voor deze rol zoeken dan we dan ook een kandidaat met bestuurlijke evaring, een sterke affiniteit met het SAP-portfolio en de bereidheid om zich te verdiepen in de strategische ontwikkelingen binnen het SAP-domein.

In jouw rol als vertegenwoordiger van zowel grote als kleine adviesleden, ben je binnen het bestuur verantwoordelijk voor het waarborgen van de volwaardige participatie van adviesleden in onze vereniging. Dit bereik je door nauw samen te werken met de directeur om inzicht te krijgen in de behoeften en belangen van de adviesleden. Vervolgens vertaal je dit gezamenlijk met hem naar concrete initiatieven en activiteiten waarbij adviesleden graag hun expertise, vaardigheden en ondersteuning willen aanbieden.

Daarnaast ben je op een positieve manier kritisch en benader je mensen en hun opvattingen altijd met respect en gelijkwaardigheid. Tot slot verwachten we van jou dat je een oplossingsgerichte en relatiegerichte bruggenbouwer bent, in staat om anderen te inspireren en draagvlak te creëren op alle niveaus, variërend van SAP tot ons vrijwilligersnetwerk.

 
Visie VNSG
Snel voortschrijdende technologische innovaties bieden kansen aan organisaties die in staat zijn om hier tijdig op in te spelen. De VNSG helpt organisaties hierbij door een baken te zijn van kennis en advies. Binnen onze vereeniging van SAP-gebruikers kunnen zij rekenen op actuele, hoogwaardige en objectieve informatie, afkomstig van ons uitgebreide network van peers die hun kennis delen, oplossingen uitwisselen en ideeën aanscherpen over de gevolgen van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze inzichten helpen organisaties bij het vormgeven van hun eigen ICT-strategie. Daarnaast is de VNSG bedreven in het effectief behartigen van de wensen en belangen van SAP-gebruikers.

Om deze verantwoordelijkheden te vervullen, moeten we onszelf voortdurend vernieuwen. Dit houdt in dat we ons afvragen voor wie we er zijn, wat de diverse gebruikersgroepen van ons verlangen en hoe we aan hun behoeften kunnen voldoen. 


Onze leden en activiteiten
Onze actieve gebruikersgemeenschap telt meer dan 8,500 SAP-professionals die werkzaam zijn bij ruim 700 verschillende bedrijven in Nederland. De VNSG biedt een breed en divers programma van online en face-to-face evenementen; naast het jaarlijkse congres worden er ieder jaar meer dan 100 evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan webinars, themadagen, focusgroepmeetings, workshops en masterclasses over diverse SAP-gerelateerde onderwerpen. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan schriftelijke content en informatievoorziening.

Onze organisatie
De VNSG kent een zeskoppig bestuur, waarvan de leden door de algemene ledenvergadering worden benoemd voor een maximale termijn van drie jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Het VNSG-bureau, bestaande uit zes medewerkers, draagt verantwoordelijkheid voor alle operationele en uitvoerende taken. De leiding van het VNSG Bureau is in handen van de VNSG Directeur. Commerciële activiteiten van het VNSG-bureau zijn ondergebracht in VNSG Diensten B.V., waarin de VNSG voor 100% deelneemt.

Het bestuur en de directie van het VNSG-bureau bepalen de strategie en zien toe de adequate uitvoering ervan. Het bestuur vertegenwoordigt de leden en draagt bij aan bepaalde activiteiten. Daarmee is het bestuur een versterking van de identiteit van de vereniging.


Tijdsbelasting
De tijdsbesteding voor de bestuursfunctie bedraagt gemiddeld 10 dagen per jaar, wat zowel interne als internationale vergaderingen en de deelname aan VNSG-evenementen omvat. Het bestuur houdt vijf keer per jaar vergaderingen buiten de reguliere werktijden.
 
Procedure en (indicatief) tijdspad
Solliciteren: tot en met 29 oktober
Gesprekken met (enkele) kandidaten: tot 10 november
Keuze eind kandidaat: 13 november
Voordracht eind kandidaat aan leden: 16 november
Verkiezing tijdens ALV: 23 november

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ronald Schippers,
directeur van de VNSG, door een e-mail te sturen naar
 ronald.schippers@vnsg.nl