Wat zit er in je supportovereenkomst?

Rob van der Marck | 18.12.2017  10.57 CET | SAP SupportSAP-klanten hebben als onderdeel van hun supportovereenkomst recht op veel services, content en tools. Klanten zijn zich niet altijd bewust hiervan en profiteren daardoor onvoldoende van de toegevoegde waarde van support. Dit was een conclusie van de VNSG na twee achtereenvolgende enquêtes over Service en Support en deze informatie is gedeeld met SAP en andere user groups.


Om dit probleem aan te pakken is het internationale netwerk SUGEN (SAP User Group Executive Network), waarin de VNSG een prominente rol vervult, het “Value of Support” Charter gestart in november 2016. De belangrijkste doelstelling van dit Charter was het maken van een inventarisatie van de verschillende supportonderdelen en het transparent en begrijpelijk communiceren hiervan richting klanten.


Het Support Scope document behandelt de scope van de verschillende supportmodellen aan de hand van vier pijlers.

1. Innovation and Value Realization
2. Empowerment
3. Collaboration
4. Mission Critical Support


SAP Solution Manager is hiervoor de basis. De bijeengebrachte informatie geeft een totaaloverzicht met verdere links naar de reeds beschikbare informatie op SAP websites.


In 2018 wordt een internationale enquête verstuurd om te vragen naar jullie mening over wat je krijgt (en wat je mist) in je supportcontract als je het vergelijkt met wat je betaalt.


Succes met het begrijpen en benutten van de waarde van je supportovereenkomst. Voor verdere vragen en opmerkingen kun je je richten tot Rob van der Marck.


Ook iets voor jou?
Customers struggle to understand in a simple way how SAP Support can help them in a specific situation. To answer this we created the Support Quick Values.

Rob van der Marck | 29.11.2017  12.56 CET | SAP Support


Haal meer uit SAP Support