Vacatures VNSG bestuur - Algemeen bestuurslid en bestuurslid Focusgroepen


De VNSG is al sinds 1988 hét platform voor alle Nederlandstalige SAP-gebruikers. De taken die wij onszelf stellen zijn kennis delen, netwerken, belangen behartigen en beïnvloeden. Op die manier ondersteunen wij onze leden bij het halen van de grootst mogelijke waarde uit de SAP-gerelateerde investeringen van hun organisaties. Ons motto is: VNSG: Verbindt. Versterkt.
 

Voor het bestuur zijn we op zoek naar twee nieuwe bestuursleden:

  • Een algemeen bestuurslid
  • Een bestuurslid Focusgroepen


Voor de functie algemeen bestuurslid zoeken we iemand die binnen het bestuur van de VNSG mee wil denken over o.a. de strategische SAP-ontwikkelingen en hoe we deze vorm kunnen geven in beleid en uitvoering. Met de centrale vraag; hoe blijven we relevant en meerwaarde creëren voor de leden van de VNSG. Bekijk hier de volledige vacature voor algemeen bestuurslid

Voor de functie bestuurslid Focusgroepen zoeken we iemand die als aandachtsgebied de Focusgroepen binnen de VNSG heeft en vanuit het bestuur de linking pin is naar deze Focusgroepen. Van hieruit denkt het bestuurslid actief mee over de ontwikkelingen die hier spelen, hoe we ook op dit gebied als VNSG relevant blijven en waarde blijven creëren voor onze leden. Bekijk hier de volledige vacature voor bestuurslid Focusgroepen

Onze organisatie
De VNSG heeft een bestuur dat uit vijf personen bestaat, waarbij we willen groeien naar zes personen. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar.
Het VNSG-bureau is verantwoordelijk voor alle operationele en uitvoerende taken en bestaat uit zeven medewerkers. De leiding van het VNSG Bureau is in handen van de VNSG Directeur. De commerciële activiteiten van het VNSG Bureau zijn ondergebracht in VNSG Diensten B.V. waar de VNSG voor 100% in deelneemt.
Het bestuur en de directie van het VNSG-bureau bepalen de strategie en zien toe op de juiste uitvoering ervan. Het bestuur draagt ook bij aan bepaalde activiteiten. Het vertegenwoordigt de leden, is het gezicht en de spreekbuis van de vereniging en versterkt daarmee de identiteit van de vereniging.

Tijdsbelasting
De bestuursfunctie vergt gemiddeld 10 dagen per jaar. Dit is inclusief interne en internationale overleggen, en deelname aan VNSG-evenementen. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar buiten werktijd.
 
Procedure en (indicatief) tijdspad

  • Solliciteren: tot en met 8 oktober
  • Gesprekken met (enkele) kandidaten: tot 30 oktober
  • Keuze eindkandidaat: 5 november
  • Voordracht eindkandidaat aan leden: 6 november
  • Verkiezing tijdens ALV: 25 november


Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willem-Jan van Tongeren, bestuursvoorzitter van de VNSG, door een e-mail te sturen naar hr@vnsg.nl.
 
Solliciteren
Je kunt tot uiterlijk 8 oktober solliciteren.

Bekijk vacature algemeen bestuurslid
Download sollicitatieformulier algemeen bestuurslid
Bekijk vacature bestuurslid Focusgroepen Download sollicitatieformulier bestuurslid Focusgroepen