VNSG Projectgroep SAP Leonardo

"VNSG leden informeren over alles wat onder de SAP Leonardo paraplu valt"

José Vrijhoef | 12.07.2018  11.32 CETDe doelstelling van deze projectgroep is om VNSG leden te informeren over alles wat onder de SAP Leonardo paraplu valt. Dit beperkt zich niet alleen tot de SAP oplossingen maar raakt ook niet-SAP gerelateerde oplossingen, mogelijkheden en onmogelijkheden.


SAP Leonardo raakt vele verschillende onderdelen binnen een organisatie en daarom verkiest de projectgroep bij voorkeur een productfocus met daaraan gekoppeld roadmaps, do & don’t, lessons learned, kosten/baten en wijze van implementeren. Zo kunnen de bezoekers van evenementen die door deze projectgroep worden georganiseerd maximaal mogelijk worden geïnformeerd. Deze evenementen kunnen verschillend van aard zijn. Denk hierbij aan workshops, seminars, trainingen, themadagen of focusbijeenkomsten. Deze kunnen stand-alone worden georganiseerd of in samenwerking met andere SAP- en niet SAP-partijen én VNSG Focusgroepen.


Onderwerpen

De projectgroep wil een platform zijn dat in principe voor alle VNSG-leden in de informatie behoefte kan voorzien over de onderwerpen die SAP Leonardo betreffen. Binnen dat kader richt de projectgroep zich op:

voorlichting en educatie
uitwisselen van ideeën en informatie
gezamenlijk ontginnen van nieuwe aanpakken
delen en verrijken van kennis
evaluatie en validatie van methoden, producten en gereedschappen
verzamelen en ontwikkelen van Best Practices
ondersteuning door netwerken
materie aanspreekpunt voor andere (focus)groepen
spreekbuis en sparringpartner richting SAP


Doelgroep

Een ieder die binnen het SAP gerelateerde bereik professioneel betrokken is bij de oriëntatie en implementatie van een product uit de familie van SAP Leonardo. In principe staat de projectgroep open voor alle leden van de VNSG. Door het brede productportfolio van SAP Leonardo zullen, afhankelijk van het te behandelen onderwerp, andere groepen geïnteresseerden worden benaderd.Over de VNSG Projectgroep SAP Leonardo

SAP Leonardo is bedoeld om bedrijven wegwijs te maken in de nieuwe, digitale renaissance en zo meer te halen uit de digitale mogelijkheden die vandaag worden aangeboden. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor alle mogelijkheden die de SAP Leonardo familie biedt, dat opgedane kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden en tips en tricks worden uitgewisseld. Inmiddels zijn door de projectgroep een aantal succesvolle sessies georganiseerd. Zo waren er blockchaintrainingen én een Internet of Things sessie die goed bezocht werden.

Voor meer informatie over deze projectgroep kun je een mail sturen naar
projectgroepleonardo@vnsg.nl