Samen aan de toekomst van de VNSG bouwen

Met de vele veranderingen die momenteel plaatsvinden in de SAP wereld, is dit voor de VNSG hét moment om over de toekomst na te denken. De centrale vraag hierbij is hoe we onze leden optimaal kunnen ondersteunen zodat ook zij toekomstbestendig zijn.

Om tot een meerjarenbeleidsplan te komen, onderzoeken we wat de relevante behoeften zijn van onze leden, wat de ontwikkelingen zijn in de markten en wat onze (verwachte) rol hierin is. Dit doen we dus in samenwerking met een externe partij, DirectResearch, een professioneel marktonderzoeksbureau. Zij  hebben op 7 maart een e-mail gestuurd  naar alle leden van de VNSG. Hierin vragen we ze naar de ervaringen van SAP professionals (zowel leden als niet-leden). VNSG wil hiervan leren om het eigen aanbod aantrekkelijk en relevant te houden. Wij hopen dat je ons hierbij wilt helpen en de vragenlijst invult.