Persbericht: Kansen van blockchaintechnologie worden nog onbenut gelaten

’s-Hertogenbosch, 21 januari 2019 – Blockchain staat bij meer dan 60 procent van de SAP-gebruikers niet op de agenda. Dit blijkt uit trendonderzoek van de VNSG, Vereniging Nederlandstalige SAP-gebruikers. Vooral de toepasbaarheid van de technologie wordt gezien als groot struikelblok in de implementatie van blockchain (33%). Opvallend is dat wanneer men het heeft over de toepasbaarheid van blockchain en het verspreiden van kennis hierover, wel snel naar SAP wordt gekeken. 

Voordelen wel in kaart 
Ondanks het feit dat blockchain nog weinig aandacht krijgt van SAP-gebruikers, denkt 70 procent dat het geen hype is en dat iedereen ermee te maken zal krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikers wel de voordelen inzien van de technologie, ondanks dat zij er momenteel niet actief mee bezig zijn. Meer efficiency (42%) en kostenbesparing (12%) zijn daarbij de belangrijkste. 

IT heeft belangrijke rol 
De respondenten zien een actieve rol voor de IT-afdeling in het creëren van draagvlak en innovatiekracht met betrekking tot blockchain. Implementatie (51%) is de belangrijkste taak, gevolgd door monitoring en security (9%). Rob van der Marck, directeur bij de VNSG: “Blockchain staat nog niet prominent op de agenda bij de meeste SAP-gebruikers, maar er worden wel kansen gezien. Wie de toepassingsmogelijkheden in ogenschouw neemt, komt tot de conclusie dat er grote business voordelen behaald kunnen worden op het moment dat blockchaintechnologie goed wordt ingezet. SAP heeft met zijn sterke ERP customer base een stevige basis om blockchaintechnologie te implementeren.”

 

Het onderzoeksrapport
Het trendonderzoek omvat zes onderwerpen: digitale transformatie, IoT, security, artificial intelligence en machine learning, blockchain en innovatie. Er zijn ruim 100 SAP-gebruikers ondervraagd omtrent deze onderwerpen. Het gehele onderzoeksrapport is hier te downloaden.


Voor de pers 

Over de VNSG
De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) is sinds 1988 hét platform voor alle SAP-gebruikers in het Nederlandse taalgebied. De VNSG ondersteunt gebruikers van SAP-software bij het verhogen van de toegevoegde waarde van deze software binnen hun organisatie. Enerzijds door het stimuleren en organiseren van kennisuitwisseling, anderzijds door het behartigen van de belangen van SAP-gebruikers richting de SAP-organisatie. De VNSG heeft 25 focusgroepen, een online magazine en diverse nieuwsbrieven. Ook worden er webinars, themadagen, bijeenkomsten en een jaarlijks congres georganiseerd. Wereldwijd is de VNSG de oudste SAP-gebruikersvereniging. Er zijn 750 organisaties met 9000 individuele leden aangesloten bij de VNSG. Meer informatie vind je op www.vnsg.nl. 

Meer informatie

Marcommit - Marielle van Zanten
vnsg@marcommit.nl - 035-5822730