De VNSG gaat verder met indirect gebruik van SAP

23.02.2018  11.07 CET
PERSBERICHT

De VNSG is op de hoogte van het feit dat het probleem van licenties en indirect gebruik van SAP voor veel gebruikers een punt van zorg blijft. Daarom wil de vereniging van de gelegenheid gebruikmaken om een korte update te geven over het werk dat zij al gedaan heeft als onderdeel van het SUGEN (SAP User Group Executive Network) License Charter team. De afgelopen 18 maanden heeft de VNSG gewerkt aan meer duidelijkheid en transparantie met betrekking tot indirect gebruik en licentie-audits.

Ten eerste verwelkomde de VNSG de aankondiging van SAP vorig jaar tijdens SAPPHIRE met betrekking tot de overgang naar een op ‘business metrics’ gebaseerd licentiemodel voor bepaalde scenario's, zoals Order-to-Cash, Procure-to- Pay en Indirect Static Read. Sindsdien is de vereniging doorgegaan met het geven van feedback over verdere aanpassingen en verbeteringen en heeft ze benadrukt op welke gebieden er nog meer duidelijkheid moet komen. Daarnaast heeft de VNSG de oprichting van het SAP Licensing Transparency Center gerealiseerd. Dit loket voorziet SAP-gebruikers via de VNSG van een mechanisme om geanonimiseerde cases in te dienen en feedback van SAP te krijgen over hoe de case moet worden geïnterpreteerd en gelicentieerd.

De VNSG zal met SAP in gesprek blijven om meer duidelijkheid te verschaffen over het business metrics licentiemodel voor de drie genoemde scenario's. Daarnaast wil zij de ontwikkeling bevorderen van een breder licentiemodel dat indirect gebruik van SAP voor meerdere scenario’s omvat en dat begrijpelijk, voorspelbaar, transparant, consistent en eerlijk is. De vereniging blijft ook benadrukken dat klanten die SAP al lange tijd gebruiken in de overtuiging dat ze de juiste licenties hebben, niet blij zullen zijn als ze nu of bij het overstappen naar een nieuw licentiemodel worden gevraagd om meer aan SAP te betalen, als de scope en mate van hun gebruik niet is gewijzigd in de voorgaande jaren.

Door nauw met SAP te blijven samenwerken met betrekking tot het onderwerp indirect gebruik, heeft de VNSG goede hoop om in het tweede kwartaal een verdere update te geven over de voortgang.