De weg naar de ultieme UX-bestemming

Blog | Tamas Szirtes, voorzitter van de focusgroep User Experience
27.11.2017  11.34 CET | User ExperienceEr wordt geen website of app meer ontwikkeld zonder dat er User Experience (UX) designers bij betrokken zijn. UX is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van succesvolle digitale platformen. Maar ook na de ontwikkeling is het doorlopend van belang; optimaliseren is key.


Neem bijvoorbeeld de UX-strategie van SAP: die draait volledig om Fiori. Het gebruik hiervan is sinds 2015 toegenomen van 14 naar 53 procent. Dit blijkt uit enquêtes van de VNSG. In 2015 ondervroeg de vereniging haar leden over het gebruik van SAP Fiori en recentelijk is deze enquête nogmaals gehouden. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen.


Een UX-strategie; waarom?

Onder de SAP-gebruikers weet bijna iedereen wat SAP Fiori is. In 2015 was dit 93 procent, in 2017 zelfs 97 procent. Toch heeft nog lang niet ieder bedrijf een UX-strategie. Dit is van 6 naar 12 procent gestegen. Dit is een relatief laag aantal, maar wel een forse groei. De belangrijkste drijfveren achter de UX-strategie voor SAP-gebruikers zijn over de afgelopen twee jaar onveranderd gebleven. De belangrijkste achterliggende factor is het verbeteren van de gebruikerservaring en de toepassing van Fiori. Daarna volgt het verbeteren van de productiviteit. De top drie wordt afgesloten met de consolidatie van verschillende interfaces.


Adoptie van SAP Fiori

Ondanks de acceptatie van Fiori maakt 94 procent van de respondenten nog altijd gebruik van de SAP GUI. In 2015 gaf 68 procent aan de komende twee jaar SAP GUI te (blijven) gebruiken. In 2017 was dit 60 procent. Deze cijfers wijzen erop dat er een verschuiving gaande is. Men stapt langzaam af van SAP GUI; al zijn nog steeds veel organisaties niet klaar om volledig vaarwel te zeggen.


In 2015 had 14 procent van de respondenten Fiori geïmplementeerd. In 2017 was dit 53 procent. Een duidelijke toename in het gebruik dus. Tevens een indicator van het succes ervan. Opvallende resultaten waren te zien betreffende de implementatietijd. In 2017 was 8 procent in staat de oplossing in minder dan twee weken tijd te implementeren; in 2015 was nog niemand hiertoe in staat. Daartegenover staat een fors groeiend aantal organisaties waarbij het implementeren van Fiori meer dan vier weken in beslag nam, namelijk van 60 naar 83 procent. Dit lijkt te duiden op zowel quick wins als complexere applicaties.


Er is wel vertrouwen in Fiori. Ruim driekwart van de organisaties gaf in 2015 al aan bedrijfsvoordelen te verwachten door SAP Fiori. In 2017 was dit zelfs 87 procent.


Herkenning vanuit de praktijk

Het toenemende gebruik dat op basis van deze enquête is gemeten, is in mijn ogen herkenbaar. Fiori biedt tastbare toegevoegde waarde; klanten begrijpen dat. Tegelijkertijd neemt het aantal langdurige implementatietrajecten toe. Hieruit blijkt in mijn ogen dat er nog geen sprake is van een perfecte implementatie-ervaring.


Uiteindelijk wil iedere organisatie naar de ‘ultieme’ UX-bestemming, maar dit is niet van de een op de andere dag mogelijk. Voorlopig zullen er dan ook verschillende tussentijdse oplossingen (zoals Screen Personas) naast elkaar bestaan. Zeker in gevallen waarin de overgangsperiode tamelijk arbeidsintensief zal zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties die om een minder ambitieuze of agressieve benadering vragen. Het is belangrijk om lering te trekken vanuit ervaring van anderen, zodat we samen steeds sneller en effectiever de stap kunnen zetten naar de optimale UX-ervaring.


Over de enquête

In 2015 vulden 136 mensen onze vragenlijst in. In 2017 bedroeg dit aantal 134. In 2015 was 87% van de respondenten actief in een IT-functie en 13% in een zakelijke functie. In 2015 was 91% actief in een IT-functie en 9% in een zakelijke functie. De demografie van de enquête van 2015 en 2017 komt in hoge mate overeen.