Algemene Ledenvergadering VNSG - Bestuurswijzigingen

Donderdag 25 november heeft de digitale Algemene Ledenvergadering van de VNSG plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is er een toelichting gegeven op het gevoerde- en toekomstige financiële beleid en is er gesproken over de VNSG nu en in de toekomst. Tevens hebben er enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden. 
 
Pieter Fransen heeft, na twee zittingstermijnen, afscheid genomen als penningmeester van de VNSG. Het penningmeesterschap wordt overgenomen door Richard van der Laan, voorheen algemeen bestuurslid. Theo Bolta is herbenoemd voor zijn tweede termijn als bestuurslid met aandachtsgebied adviesleden en jaarevent. Toegetreden tot het bestuur zijn Erik Pos, in de functie van bestuurslid met aandachtsgebied focusgroepen, en Eric Roelofsma, in de functie van algemeen bestuurslid.

Wij wensen Richard van der Laan succes met zijn nieuwe functie binnen het bestuur. Erik Pos en Eric Roelofsma feliciteren wij met hun benoeming en heten ze van harte welkom binnen het bestuur.

  
 Erik Pos  Eric Roelofsma