Aankondiging indexering SAP Support Fee

SAP heeft na tien jaar geen verhogingen op vrijdag 2 september aangekondigd de jaarlijkse SAP Support fee te verhogen vanwege de huidige inflatie.
De twee belangrijkste punten van deze mededeling:

  • De verhoging geldt alleen voor lopende contracten, die voorbij de eerste verlengingsperiode zitten.
  • Het gaat om 3,3% verhoging van het te betalen supportbedrag. Zie hieronder het rekenvoorbeeld van SAP.


Nieuwe contracten starten met het overeengekomen vaste percentage (i.e. 22% voor Enterprise Support en 17% voor Product Support for Large Enterprises (PSLE). Dit blijft ongewijzigd voor de periode van de initiële termijn en de eerste verlengingsperiode.

Het eerste aandachtspunt dat de VNSG heeft, is dat SAP uitgaat van hun huidige standaardvoorwaarden. Er zijn SAP-gebruikers met oudere contracten. Mocht dit het geval zijn, kun je bij jouw SAP-contactpersoon navragen wat er vroeger hierover is afgesproken.

We zijn benieuwd naar de mening van onze leden! Wat vinden jullie van deze mededeling? En zijn er aandachtspunten die wij met SAP kunnen bespreken? Stuur jouw feedback naar info@vnsg.nl. We verzamelen alle input en bespreken het met SAP.