Erik Pos en Eric Roelofsma versterken VNSG-bestuur 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 25 november j.l. zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. 
Erik Pos, co-founder en partner bij rond consulting, neemt de portefeuille Focusgroepen voor zijn rekening. Erik is al geruime tijd actief binnen de VNSG, onder andere als secretaris van de focusgroep Analytics. Naast Erik Pos is Eric Roelofsma gekozen tot algemeen bestuurslid van de VNSG. Eric draagt de VNSG al jaren een warm hart toe. 

 

Nieuw bestuurslid Focusgroepen: Erik Pos
Erik werkt inmiddels meer dan 20 jaar aan implementaties en verbetering van SAP Analytics oplossingen als consultant en trusted advisor. Analytics speelt ongewijzigd een belangrijke rol in de ontwikkeling naar de Intelligent Enterprise waarbij data in combinatie met AI en ML een innovatieve en steeds meer prominente rol speelt.  Sinds 2007 is Erik co-founder en Partner bij rond BV, IT dienstverlener voor grote en middelgrote organisaties op het gebied van Data & Analytics en Enterprise Apps. Bij rond is hij intern verantwoordelijk voor de SAP praktijk en in het MT in de functie van CFO.

Erik: “De focusgroepen zijn belangrijke pijlers van de VNSG waarbij de groep van actieve focusgroep bestuursleden en kernteamleden elk jaar vele events en bijeenkomsten organiseren voor de leden van de VNSG. Mijn doel binnen het bestuur van de VNSG is om zorg te dragen dat de focusgroepen deze mooie events kunnen en willen blijven organiseren en de veranderingen en innovaties in het werkgebied aan de leden aanbieden alsmede de belangrijke netwerkfunctie onderling mogelijk maken.”


Nieuw algemeen bestuurslid: Eric Roelofsma
Vanaf de start van zijn carrière tot op de dag van vandaag valt SAP als ERP-pakket onder zijn verantwoordelijkheid. De verscheidenheid aan branches waarin hij werkzaam is geweest, zoals de vitale infrastructuur, zakelijke en financiële dienstverlening, industrie, farmacie, AGF en de Rijksoverheid, in combinatie met de veelheid aan ervaring vanuit lijn-, programma- of projectverantwoordelijkheid laten zien dat hij houdt van diversiteit en uitdagingen. 

Op dit moment is hij werkzaam bij WML (Waterleiding Maatschappij Limburg), drinkwaterproducent en –leverancier voor de provincie Limburg. Hij is daar als Hoofd IT, en lid van het MT van de Sector Bedrijfsondersteuning, integraal verantwoordelijk voor alle ICT producten en diensten, waaronder SAP. Hij gaf in 2019 vorm aan de strategie ICT als Businesspartner; Business en IT leveren heden ten dage steeds meer hand in hand aantoonbaar toegevoegde waarde. 

De VNSG heeft hij altijd een warm hart toegedragen. Hij stimuleert managers en medewerkers om actief te investeren in kennisdeling, netwerken en participatie aan focusgroepen evenals deelname aan het jaarlijkse event. 

Eric: “De maatschappij is door het corona-virus versnelt een ander tijdperk ingestapt. Hoe blijf je als vereniging relevant voor je leden daar waar de disrupties zich sneller opvolgen en de complexiteit toeneemt? Hoe verkrijg je als lid inzicht en behoud je overzicht? Als algemeen bestuurslid van de VNSG gaat hij zijn kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan een toekomst vaste vereniging voor haar leden.”

We wensen Erik en Eric veel succes.