20-6 Servitization round table: Selling bundles

20-6 Servitization round table: Selling bundles
Op 20 juni organiseert de focusgroep industry 4.0 weer een servitization round table. Veel bedrijven zijn bezig met servitization projecten en gebruiken A.I. om additionele services te ontwikkelen om klanten beter van dienst te zijn. Deze pilot project zijn meestal succesvol, maar veel bedrijven kampen met vraag 'Hoe nu verder?'. Deze vraag wordt tijdens deze round-table verder uitgewerkt.


De vragen die tijdens deze servitization round-table aan de order komen, zijn bijvoorbeeld:

  1. Wat is onze servitization maturity en wat moeten we eraan doen om deze te verbeteren ?
  2. Hoe kunnen we onze producten met services integreren zodat we meer waarde creëren voor onze klanten?
  3. Wat is de impact op onze solutionarchitectuur en bedrijfsorganisatie en hoe moeten we die verbeteren?
  4. Hoe kunnen we de diensten efficiënt aanbieden zodat onze winstgevendheid omhoog gaat (scale-up)?

Tijdens deze roundtable geven vier bedrijven (e.g. Wartisla) een korte presentatie (30 Minuten) en gaan we aan de hand van stellingen, de ervaringen en lesson learned onderling uitwisselen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor business development & product management, business process owners & business consultants, enterprise & solution architecten, program & ERP managers, die op dit moment een oplossing proberen te vinden voor de genoemde vragen.

Het format van de meeting zal gebaseerd zijn op de volgende servitization roadmap:Meer informatie over deze roadmap is beschikbaar in de volgende blogs;

VNSG round-table - companies are struggling with the servitization roadmap
VNSG round-table - van een product naar een service georiënteerd bedrijf mbv SAP 

Er zal aan de licentie deelnemers gevraagd worden om in 1 slide (a.d.h.v. template) een overzicht te geven van hun actuele situatie tav het servitization maturity model zodat de deelnemers van elkaar situatie op de hoogte zijn.

We starten om 15.00 u en stoppen om 19.00u. Er zijn al veel bedrijven die toegezegd hebben om te komen zoals bv Wärtisla. Het aantal deelnemers is beperkt om de discussies beperkt te houden.
Wanneer
20-6-2023 15:00 - 19:00
Waar
SAP Den Bosch

Om te registreren dien je ingelogd te zijn