Disclaimer


Wij respecteren jouw privacy

De VNSG ziet erop toe dat alle communicatie èn uitwisseling van gegevens via deze website, zo veilig mogelijk gebeurt.


Het kan weleens gebeuren,…

Wij onderhouden deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch kan het gebeuren dat bepaalde content onvolledig of onjuist is. Als bezoeker kun je hier geen rechten aan ontlenen óf aanspraak op maken. Dit geldt ook wanneer je via een hyperlink op een andere website komt. De VNSG is niet aansprakelijk voor de daar geboden informatie.


Copyrights

Wil je een keer een artikel gebruiken dat op onze website staat? Of  een aansprekende tekst kopiëren? Vind je een foto heel erg mooi? Leuk! Vraag het gewoon even...