SAP BUSINESS BYDESIGN

Deze focusgroep richt zich op SAP Business ByDesign en heeft als doel: het onderling delen van kennis, ervaringen, trends, toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en breed-voorkomende beperkingen op het gebied van SAP Business ByDesign’. De focus ligt hierbij niet alleen op de IT-aspecten maar juist ook op de processen die SAP Business ByDesign ondersteunt.

Doelstelling van de focusgroep
Het onderling delen van kennis, ervaringen, trends, toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en breed-voorkomende beperkingen op het gebied van SAP Business ByDesign’. Focus ligt hierbij niet alleen op de IT-aspecten maar juist ook op de processen die SAP Business ByDesign ondersteunt.

Doelgroep
Believers, beïnvloeders en Key Users die SAP Business ByDesign hebben ingezet als ERP systeem voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Lijst van te behandelen onderwerpen
•    Continuous Improvement van SAP Business ByDesign stimuleren staat hoog op de agenda.
•    Bespreken van kwartaal updates: consequenties en mogelijkheden
•    Lokalisatie Issues bespreken
•    Delen van Best Practice op verschillende gebieden, zoals configuratie, uitvoer, extensies, integraties rapportages en mobiele apps
•    Klankbordgroep van Business ByDesign gebruikers voor Future Change Requests
•    Roadmap updates
•    Tips&Tricks&Challenges