Tips & Tricks - April 2019

In deze serie leveren diverse experts handige tips voor gebruikers. 
EAM Databeheer nu ook met SAP MDG 
EAM | Ideo, Niels Hofstede 

De afgelopen jaren heeft SAP met MDG een mooi product neergezet voor het gecontroleerd en eenvoudig beheren van financiële data, artikelen en business partners. Ook is er voorzien dat andere objecten in de MDG module beheerd kunnen worden. Het bedrijf Utopia heeft de EAM invulling in MDG verzorgd. Objecten als functieplaats, equipment, bouwgroep, PO-Plan en taaklijst zijn nu met behulp van SAP MDG te beheren en eenduidig over andere SAP en niet SAP systemen te repliceren. Ideo en Utopia hebben onlangs een partnership afgesloten.

Lees verder


Security & Control/GRC
GDPR | EY, Werner van Haelst


De ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG of te wel ‘General Data Protection Regulation: ’GDPR’) wetgeving, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, bevat naast privacy principes, 99 artikelen, waarvan er zeker twee: ‘Artikel 25 & 32’ ook van toepassing zijn op de autorisaties van gebruikers en inrichting hiervan in SAP systemen. 
Persoonsgegevens komen naast HR voor in vele andere functiegebieden in SAP systemen. Deze dienen beschermd te worden om de privacy van een natuurlijk persoon te borgen. Regelmatig zien we tijdens autorisatie scans, als onderdeel van een (interne) IT-audit, dat bedrijven al maatregelen hebben getroffen voor het verwerken van gegevens, met als onderdeel de persoonsgegevens. Wat wij niet vaak zien is dat er aandacht is voor het toetsen wie toegang heeft tot weergave autorisaties van persoonsgegevens. Ook bij de inrichting van het autorisatie concept denkt men te gemakkelijk over het verstrekken van weergave autorisaties. Het is van belang om inzichtelijk te hebben wie toegang heeft tot persoonsgegevens, om zo ongeoorloofde autorisaties op te sporen. Dit inzicht kan verkregen worden via een specifieke GDPR autorisatie scan, waardoor u vervolgens de toegang tot persoonsgegevens kunt optimaliseren, uw autorisatie concept kunt verbeteren of mitigerende maatregelen kunt nemen.

Lees verder
Vreemd gedrag van UI5 applicatie
UI5 | NL4Business, Leon Boeijen


Sinds 1 januari 2019 is alleen de SAP WEBIDE FullStack nog maar beschikbaar. Als je nu een UI5 applicatie maakt in de WEBIDE en je wilt hem deployen naar een ABAP stack, dan wordt er een Build gestart voor het UI5 Project. Hieronder een beschrijving wat mij is overkomen en hoe ik het heb kunnen oplossen.
 
Lees verder

Een goede volgorde; 6. Productie Acceptatie
Testen | PTwee, Henk van de Wardt

De gemiddelde doorlooptijd voor een SAP-project volgens de ASAP-methode is 18 maanden. Daarvan is ongeveer 9 maanden voor de realisation en final preparation fase. In deze periode moeten de deelgebieden inrichting, conversie, interfaces, rapportages en ketenacceptatie (h)erkend worden en in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Wordt deze volgorde genegeerd dan is de kans bijzonder groot dat het SAP-project in een inefficiënte vicieuze cirkel van testen, hertesten en regressietesten terecht komt.
In onze vorige tips over SAP testen is aangegeven dat het efficiënt functioneel testen binnen SAP-projecten leunt op de juiste volgorde van de deelgebieden: inrichting, conversie, interfaces, rapportages, keten acceptatie en productie acceptatie. Deze tip gaat in op het zesde deelgebied: Productieacceptatie.

Lees verder 
Aanpassen Fiori apps met Adapt UI
Workflow | Avelon, Sander van der Wijngaart

Bedrijfssoftware moet zich gemakkelijk laten aanpassen aan snel veranderende omgevingen. Klanten hebben apps nodig die zonder lange IT projecten zijn in te zetten. Beheerorganisaties daarentegen willen eenduidige software om de TCO te verlagen. U denkt dat de aanpassing van de gebruikersinterface van SAP Fiori apps (bijvoorbeeld door velden toe te voegen, te verbergen of opnieuw te rangschikken) een complex proces is? Dat valt tegenwoordig reuze mee! 

UI Adaptation at Runtime (RTA) biedt upgrade-veilige en modificatie-vrije gebruikersinterface (UI) wijzigingen die kunnen worden uitgevoerd door verschillende gebruikersgroepen zoals eindgebruikers, key users en ontwikkelaars.

Lees verder
 

Lees verder tips

Focusgroep Modern Cloud Architecture (MCA) uitgelicht!

19-2-2024
[img=/iMIS/images/focusgroep/MCA/MCA%20vierkant.png]VNSG[/img]The purpose of this 'new' focus group is to share knowledge and experiences about modern ‘cloud’ architecture and SAP. What choices are possible? What are the advantages and disadvantages

Tips & Tricks 2024 februari

12-2-2024
[img=/iMIS/images/Blogs/Tips en tricks/Tips en Tricks vierkant.jpg]VNSG[/img] In deze serie leveren diverse experts handige tips voor gebruikers.

Unlocking the value of Generative AI in SAP Cloud Solutions

26-1-2024
[img=/iMIS/images/blogs/2024/WELSCH_Andreas_1000px.jpg]VNSG[/img]Generative AI has firmly established its value with a versatile set of applications and is rapidly realizing its potential of elevating business outcomes. At recent events of SAP SAPPHI