SAP University Alliance BeNeLux Conference

BLOG| Dirk-Jan Schenk , Senior lecturer ERP BI (SAP) en voorzitter VNSG Focusgroep Opleidingen
05.07.2018  09.47 CET
Op vrijdag 29 juni kwam voor de derde keer weer een groot aantal SAP- en onderwijsprofessionals bij elkaar tijdens de SAP AU Benelux bijeenkomst. De vorige twee edities werden georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam, deze keer was het de beurt aan Hogeschool Gent.Gastheren Wim de Bruyn (Hogeschool Gent) en Thierry Siraut (SAP België)heetten die vrijdagochtend de volgende organisaties van harte welkom:

• SAP UA
• Celonis
• Hogeschool Gent
• Thomas More, Mechelen
• Howest, Brugge
• Université libre de Bruxelles
• University Colleges Leuven-Limburg
• Fontys, Eindhoven
• Haagse Hogeschool
• Hogeschool Arnhem en Nijmegen
• Hogeschool van AmsterdamDe belangrijkste zaken waarover werd gesproken:


Nog een aantal onzekerheden

1200 Hoger onderwijsinstellingen maken deel uit van het SAP UA Global program. De meeste Nederlandse hogescholen en universiteiten maken nu gebruik van de veel rijkere, maar complexere SAP ERP IDES database. Of deze ook voor S/4 via het UCC (University Competence Center) in Magdeburg beschikbaar komt is erg onzeker. SAP stelt (nog) geen S/4 IDES versie ter beschikking aan de UCC’s. Rond de cloudoplossingen SuccessFactors en Ariba zijn er met SAP licentieproblemen. Wij willen hier graag onderwijs mee geven, maar SAP en het UCC zijn nog niet uit de (financiële) constructie om de cloudoplossingen voor onderwijs open te stellen. We hopen dat ze hier snel uit komen met een beetje druk van alle belanghebbenden.


S/4HANA en GBI

Babett Ruß van het SAP University Competence  Center Universität Magdeburg vertelde over S/4 HANA met de GBI (Global Bike Inc) database en het onderwijsmateriaal dat daarvoor is ontwikkeld: “De on-premise S/4 versie 1709 komt deze zomer beschikbaar. De komende winter wordt de lesstof aangepast aan versie 1809, zo ook het in Nederland veel gebruikte hands-on met SAP ERP en IDES, maar naast SAP UA met GBI trainingen zijn er nog meer opties. Je kunt denken aan het al bekende OpenSAP en sinds vorige week de SAP Learning Journey.”


Wel of geen Fiori

Op de vraag of studenten alleen met Fiori moeten leren werken zegt Babett: “Het is belangrijk dat studenten zowel met Fiori als met SAP GUI leren werken. End-users moeten met Fiori kunnen werken, maar bij geavanceerd gebruik van S/4 als customizing, zal de SAP GUI worden gebruikt.”


Veel aandacht en enthousiasme voor process mining met Celonis

Babett Ruß gaf ook aan wat er mogelijk is op het gebied van process mining, waarna Janina Nakladal, Academic Alliance Manager Celonis, vervolgens een demo gaf en de mogelijkheden voor hogescholen en universiteiten besprak en hoe zij hier gebruik van kunnen maken.


Dirk-Jan Schenk, docent Hogeschool van Amsterdam, toonde daarna enkele concrete voorbeelden van het gebruik van proces mining door studenten. Dirk-Jan: ”Bij een simulatiebedrijf bleek het verwijderen van een leveringsblokkade een onderdeel van het meest voorkomende proces te zijn. Studenten hebben een verbetering van de kredietlimieten geïmplementeerd en daarna was deze verwijdering nog slechts een uitzondering.”


Sentiment analyse

En tenslotte Benjamin Wegener van SAP UCC Magdeburg. Hij toonde een leuk toepassing van Lumira, selfservice analytics, en HANA met sentiment analyse. Als voorbeeld vertelde hij dat op basis van de data uit Twitter al was voorspeld dat België zou winnen van de Engelsen tijdens de poulewedstrijd op het WK. Maar ook hier geldt dat voor de mogelijke opvolger van Lumira, SAP Analytics Cloud (SAC), dezelfde moeizame financiële onderhandelingen gaande zijn. 


SAP Next-GEN

SAP Next-Gen is een uitbreiding van SAP UA. SAP wil real life projecten ondersteunen waar studenten en bedrijven samen volgende generatie ontwikkelingen inzetten.


Zowel UI5 als ABAP

Ana Geringer, werkzaam als researcher bij SAP UCC, gaf aan welke gebieden voor een student van belang zijn als hij of zij zich wil ontwikkelen als developer. “ABAP blijft belangrijk, een nieuwe front-end betekent ook een back-end migratie. SAP ontwikkelt ABAP door, een teken dat de taal voorlopig van belang blijft. De Fiori design principes worden gebruikt bij het ontwikkelen van SAPUI5 apps.” Ana vindt dat een student beide kanten moet leren, zowel front-end UI5 als back-end ABAP.

Welke onderdelen van  Leonardo en Industry 4.0 voor het onderwijs beschikbaar zijn, vertelde Ana het volgende: “IoT voor manufactoring excecution en predictive maintenence zijn onderdeel van de FisherTechnik Factory. Machine learning is alleen onderdeel van de cloud versie van S/4 en dus niet beschikbaar. Blockchain wordt in september gepresenteerd bij de Academic Conference.”


FOTO | Allen rond de IoT demo, een volledig geautomatiseerde fabriek van FisherTechnik met een productie planning van SAP ERP. Als de vochtigheid bij de spuitinstallatie te hoog is, dan wordt een Maintenance order is SAP gemaakt.
Afsluiting


Hoe kan je beter afsluiten op een prachtige zomers avond in Gent dan met een heerlijk diner met SAP, UCC en HvA gesponsord door SAP.

Dank aan Hogeschool Gent, SAP UCC Magdeburg en SAP UA voor deze dag waar we veel geleerd hebben, veel met elkaar gesproken en nieuwe ideeën opkwamen om het hoger onderwijs met SAP verder te ontwikkelen.