Profiteer van de kansen die IoT biedt!
BLOG | Hans de Labije, directeur VNSG


Het Internet of Things (IoT) biedt nieuwe kansen, dat staat vast. Het fenomeen werd enkele jaren geleden geïntroduceerd en sindsdien profiteren steeds meer organisaties van deze technologie. Maar hoe kun je IoT efficiënt inzetten binnen jouw organisatie? Begin met het definiëren van de strategie, zodat je goed van start gaat. 
 
IoT zorgt voor efficiëntieslag bij preventief onderhoud
Een mooi voorbeeld van de toepassing van IoT zien we in de industrie. Organisaties rusten hun machineparken uit met sensoren, die vervolgens via IoT data heen en weer sturen. Hierdoor ontstaat een schat aan informatie, waardoor bijvoorbeeld storingen kunnen worden gesignaleerd en er tijdig onderhoud aan deze machines gepland kan worden. Dit is bij uitstek een situatie waarin een IoT-strategie bijdraagt aan een efficiëntieslag binnen de organisatie. IoT wordt op deze manier ingezet om preventief onderhoud aan machines te doen. Hierdoor gaan machines langer mee en komt de productie niet stil te liggen als er een storing is. Uit onderzoek van de VNSG onder SAP-gebruikers blijkt dat maar 15 procent van de organisaties een strategie zoals deze rondom IoT hebben gedefinieerd. Dit laat flink wat ruimte voor verbetering zien.
 
De kansen van een IoT-strategie
Respondenten zien verschillende kansen als het gaat om het inzetten van IoT binnen hun organisatie. Ruim 40 procent ziet IoT als belangrijke optie om operationele efficiëntie te verhogen. Na de crisis van 2008 willen organisaties steeds meer realiseren met minder mensen op de vloer. IoT kan hierin een grote rol gaan spelen. Andere kansen van IoT zijn: klanten beter kunnen bedienen (19%) en nieuwe business kansen ontdekken (9%). Allemaal doelen die goed uitgewerkt moeten worden in de IoT-strategie. 

Hoe gaat het opstellen en implementeren van de IoT-strategie dan in z’n werk? In een gedefinieerde strategie staat idealiter welke bedrijfsprocessen opnieuw ingericht moeten worden om daadwerkelijk van de nieuw verkregen data te profiteren. Daarnaast zie je vaak dat innovatieve experimenten met IoT eerst in een proeftuin staan. Pas wanneer de organisatie in staat is om de innovatieve experimenten te integreren in bestaande bedrijfsprocessen en -systemen, gaat IoT wat doen voor de bedrijfsdoelstellingen. 

Grootste uitdaging: integratie van IoT
Ruim acht op de tien respondenten geeft te kennen dat de integratie van IoT met bestaande systemen als een grote uitdaging wordt gezien. En dat is niet onterecht; deze integratie is iets wat niet te licht moet worden opgevat. Hier is dus een schone taak weggelegd voor de IT-leveranciers. Zij zullen de angst voor deze uitdaging weg moeten nemen en ervoor zorgen dat de integratie succesvol verloopt. 

Het omarmen van nieuwe businessmodellen is een samenspel tussen business en IT. De meeste respondenten, maar liefst 40 procent, laten weten dat bij innovatie op basis van data de belangrijkste rol van de IT-afdeling is. Wanneer IoT geïntegreerd wordt in een organisatie is het belangrijk dat verschillende afdelingen samenwerken om de integratie volledig te ondersteunen. Als binnen de gehele organisatie wordt ingezien hoe belangrijk IoT kan zijn, zorgt dit voor optimale resultaten en is er genoeg ruimte voor innovatieve experimenten. 

IoT levert rendement op
Het mag duidelijk zijn dat IoT rendement kan opleveren voor jouw organisatie. Ontdek welke kansen er binnen jouw organisatie liggen, ga met beslissers om de tafel, definieer een strategie en ga van start in een proeftuin met de inzet van IoT. Laat zien wat de toegevoegde waarde van IoT is. Die is er zeker, ook voor jou.