Op weg naar de intelligente organisatie
Blog: Frank Luyckx
Tekstschrijver: Teus Molenaar


Het sleutelwoord voor moderne firma’s is: intelligentie. De mogelijkheid om data te verzamelen, analyseren en toepassen. Maar hoe kom je daar, gegeven het SAP ECC- landschap dat je nu al hebt? De weg ernaartoe is al even intelligent, zo zal blijken tijdens de themamiddag op 12 maart over dit onderwerp. Een thema dat iedereen aangaat, van marketeer, via procesmanager tot IT’er. Het programma, met maar liefst 11 klantpresentaties, laat daar geen twijfel over bestaan.

Deze themamiddag is bedoeld voor bedrijven die meer informatie willen hebben over:   

 • Het toepassen van intelligente technologieën in een S/4HANA-roadmap naar de toekomst
 • Het positioneren en verkopen S/4HANA binnen de organisatie (Business value)
 • De ervaringen met S/4HANA upgrades en cloudmigraties
 • De architectuur-integratie door de veelheid van technologieën en (cloud)platforms

Ontwerpprincipes van de intelligente organisatie
De centrale vraag van deze middag is hoe je vanuit de bestaande bedrijfsprocessen en SAP ECC-platform tot een intelligente onderneming komt? Wat zijn de ontwerpprincipes van een intelligente organisatie? Daarvoor kunnen we te rade gaan bij Amazon dat met zijn flexibele manier van werken (en afrekenen) de industrie op zijn kop heeft gezet aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

 • Denk vanuit de klant: neem de behoeftes van de klant als uitgangspunt;
 • Serving the segment of One: benader en behandel elke klant als een bijzonder individu;
 • Digitale, slimme producten: producten en/of diensten zijn met elkaar verbonden, gegevens over de toestand en/of gebruik worden verzameld en ter analyse aangeboden;
 • Digitale traceability van de supply chain en intelligente productieprocessen binnen de fabriek; 
 • Snel aanpasbare en servicegerichte bedrijfsmodellen.

De intelligente trends binnen de (maak)industry
De (maak)industrie is onderhevig aan verschillende trends. Denk bijvoorbeeld aan:

 • 3D-printing. Dit maakt een heel andere manier van werken mogelijk: minder afval, industriële productontwerpen die eerder onmogelijk waren, directe beschikbaarheid van componenten, rechtstreekse terugkoppeling naar het ontwerpproces; 
 • De inzet van co-botics en Robotic Process Automation (RPA) waarbij samenwerkende robots de mens in de uitvoering van taken ondersteunen; 
 • Het gebruik van Blockchain voor transparant ketenbeheer; 
 • Internet of things (IoT) dat het bijvoorbeeld mogelijk maakt dat een product toestandsinformatie naar een centrale plek toestuurt, opdat tijdig maatregelen zijn te nemen. Denk aan actuele en reële gegevens van een auto, koffieapparaat, noem maar op.


De verhouding tussen bedrijf en leverancier enerzijds en klant anderzijds verandert. Zo vormt de ‘digital twin’ een mogelijkheid om de band met klanten te verstevigen en ontwerpprocessen te verfijnen. Het gebruik van data maakt het mogelijk marktbewegingen beter te voorspellen. Bedrijven (en organisaties) moeten veranderen. Doorgaande digitalisering van processen levert concurrentie op van ondernemingen die helemaal nieuw zijn op het speelveld (en vaak niet de last dragen van bestaande automatiseringsplatformen). Er zijn voorbeelden te over van startups die een bestaande markt flink opschudden. 

De roadmap naar de Intelligent Enterprise
Het is belangrijk dat bedrijven bedenken hoe zij op strategisch niveau die nieuwe mogelijkheden willen inzetten. Vervolgens moet je dat een operationele invulling geven.
Als dat inzicht er is, dan is het zaak de bestaande automatisering en bedrijfsprocessen in kaart te brengen; deze af te zetten tegen wat wenselijk is om een intelligente onderneming te zijn en te bepalen welke veranderingen dan nodig zijn.

Er is feitelijk een roadmap nodig. Daarbij is het noodzakelijk een geïntegreerde architectuur te vormen. Het aantal technologieën binnen organisatie neemt immers toe. Hoe zorg je ervoor dat alles op de juiste manier in elkaar haakt? Je moet rekening houden met de wenselijkheden en de onderlinge afhankelijkheden.

Tijdens deze middag vertellen een aantal bedrijven hoe zij de weg naar een Intelligent Enterprise hebben ingeslagen, over hun oplossingen en hoe SAP hen daarbij ondersteunt.

Het belang van een intelligente solution architectuur
De vraag is hoe het huidige businessmodel gebruik kan maken van de mogelijkheden die nieuwe technologieën biedt, hoe we het Target Operating Model (TOM) gaan invullen en welke architectuur dan nodig is om de onderlinge samenhang te ondersteunen? Het lijkt ingewikkeld, maar het intelligent enterprise architectuur model laat zien hoe de onderdelen met elkaar samenhangen. Dit model is de basis voor de themamiddag en de toepasbaarheid van de intelligente technologieën komen aan de orde in het programma. 

Programma Themadag
Tijdens de themadag wordt een brede waaier aan onderwerpen behandeld. Dat is ook logisch want binnen een organisatie hangt alles met alles samen.
Bekijk hier alle informatie over de themadag.

De agenda van de themamiddag gevisualiseerd: 
  

Ervaringen met S/4HANA-upgrades en cloudmigraties
Op de achtergrond speelt mee dat SAP zijn producten- en dienstenportfolio blijvend vernieuwt. Dit betekent in de praktijk dat per 2025 SAP ECC (Enterprise Central Component) niet meer wordt ondersteund. SAP S/4HANA bouwt immers voort op deze voorgaande versie van Enterprise Resource Planning (ERP). Veel organisaties zijn inmiddels al begonnen om ECC naar de jongste generatie SAP-ERP te brengen. SAP S/4HANA belooft veel, maar voordat je veel geld uitgeeft aan de overgang naar dit systeem is het zinvol stil te staan bij de wenselijkheid van deze transformatie. Hoe moet de onderneming eruit zien over pakweg vijf jaar, welke processen zijn dan nodig en hoe hangen die met elkaar samen, hoe zijn de relaties met partners en klanten, welke rollen dient het personeel te vervullen, en bovenal: welke rol speelt IT daarin?

Leer van de ervaringen met SAP S/4HANA-upgrades en cloudmigraties, leer hoe je de noodzakelijkheid van de intelligente onderneming en de weg daarnaar toe met automatisering kunt ondersteunen en hoe je de rest van de organisatie in beweging zet om dit voor elkaar te krijgen.

Waarom deelnemen aan de themamiddag?
Veel bedrijven voelen wel de druk van burgers om betere dienstverlening te leveren. Het antwoord is de ‘intelligent enterprise’, waarbij je in staat bent zoveel mogelijk informatie te verzamelen, eenduidig te verwerken en te analyseren. Zo snel mogelijk. Het is belangrijk eerst te bepalen hoe per specifiek geval die ‘intelligent enterprise’ in elkaar moet steken, alvorens te kunnen vaststellen hoe je daar dan komt. Om met managementdeskundige Stephen Covey (‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’) te spreken: Begin met het einddoel voor ogen!

Daar gaat het deze themamiddag over: de intelligente weg om tot een intelligent enterprise te komen.

Meer informatie

 • Wie zich vantevoren meer wil verdiepen in dit onderwerp kan dat doen via de blog 'The roadmap to the inteligent enterprise ’ van Frank Luyckx;
 • Wie altijd de laatste updates en informatie rondom de onderwerpen die in het intelligent enterprise architectuur model van de VNSG focusgroep Industry 4.0 staan, kan zich hier aanmelden voor deze focusgroep;
 • Wie zich wil aanmelden voor het event, kan dat hier doen via de eventpagina