‘Je steekt er altijd iets van op’
Online cursus van VNSG trekt veel bezoekers

INTERVIEWS & TEKST | Teus Molenaar


Hij heeft de ponskaarten nog meegemaakt; en verder alles nadien. Toch vindt Aad Duijndam, Applicatie Consultant Data Solutions bij PostNL, de Free Open Online Course van de VNSG een nuttige tijdbesteding. “Alles bij elkaar is het een leuke cursus en ik heb er wel wat van opgestoken.”

In november 2018 konden geïnteresseerden via de interactieve cursus hun kennis over digitale innovaties vergroten en tegelijk discussiëren met anderen. Verschillende onderwerpen passeerden de revue:
Wat is innovatie en hoe innoveer je?
Hoe organiseer je de reis naar de cloud? 
Wat is automatisering en robotica? 
Hoe verandert de wereld met artificial intelligence?
Na het inloggen, zagen deelnemers elke week een nieuw thema online komen. Met video’s en teksten kwam informatie bij de deelnemers. Zij konden de discussie hierover aangaan en zo ook kijken naar interessante mogelijkheden voor de organisatie waar ze werkzaam zijn

Duijndam vindt de kwaliteit van het lesmateriaal wisselend: “Van erg goed tot minder sterk”. Gezien de snelle technologische en procesmatige ontwikkelingen verwacht hij dat de inhoud over twee jaar ‘historisch’ is. “Maar ja, dat is onvermijdelijk. Nu presenteert VNSG nog state-of-the-art inhoud, maar je moet dat wel bijhouden om relevant te blijven.”

AI
Duijndam heeft het onderwerp artificial intelligence bekeken. Alle vijf verschillende modules over dit thema. Eerst de tekst gelezen, of het betreffende filmpje bekeken, vervolgens de vraag die bij de module hoort overdacht en daarna bekeken welke reacties er zijn gegeven.
Hij vindt dat de deelnemers weinig op elkaar reageerden. “Het had wel iets levendiger gemogen. Maar ja; ik weet ook niet hoe je dat voor elkaar moet krijgen.”
Of hij er iets aan heeft gehad voor zijn eigen werk? “Jazeker”, antwoordt hij prompt, “Het onderdeel over chatbots is interessant. Wij zouden dat bijvoorbeeld kunnen inzetten voor de service desk. Dat is bruikbaar voor ons bedrijf. Persoonlijk vind ik de ethische kant van robotics belangwekkend. Welke grenzen moet de maatschappij of een firma stellen. En hoe beveilig je dat alles. Ook deze vragen komen aan bod in de FOOC.”

Beveiliging
Thijs Zandvliet, Solutions Lead SAP bij het Center of Excellence Cloud van Capgemini in Nederland, is moderator geweest bij het onderwerp over cloud. Ruim driehonderd deelnemers schat hij in; “en er komen nog steeds reacties in de discussieruimte”.
“Wel was er minder discussie dan ik had gehoopt. Maar veel mensen zijn ook nog te druk bezig met de kennis eigen maken en een antwoord op de vraag te formuleren. Het merendeel van de deelnemers is SAP-gebruiker. Dat is natuurlijk ook te verwachten. Daarom komen er specifieke SAP-vragen bij dit onderwerp naar voren. Overigens ook veel algemene vragen over de cloud. Het onderwerp leeft sterk”, vertelt Zandvliet.
Volgens hem gaat iedereen ervan uit dat organisaties het hybride model al toepassen of nog gaan inrichten. “En ik merk dat er nog veel huiver is om de public cloud te gebruiken. Beveiliging is bij de meesten toch nog wel een ding. Had gehoopt dat die perceptie verdwenen zou zijn; cloud providers doen immers alles aan beveiliging.”

Robotics
Positief kritisch, zo noemt Chris Vinke de bijdragen van deelnemers. Vinke is Robotic Processing Automation Lead bij Capgemini en heeft het thema ‘Wat is automatisering en robotica?’ gemodereerd.
Er kwamen goede opmerkingen van de geïnteresseerden; mensen willen wat meer praktijkvoorbeelden om het onderwerp inzichtelijk te hebben. Vinke vindt ook de kwaliteit van de inhoud wat wisselend. “Het filmpje over App Maker van Mendix bijvoorbeeld vonden sommigen te veel reclame. Daar staat tegenover dat het wel informatie is die verhelderend werkt. Neemt niet weg dat er iets meer onderbouwing in de filmpjes gewenst is.”
Op het vlak van robotics is er het laatste half jaar veel veranderd, de ontwikkelingen gaan snel, meent Vinke. “Zo passen hotels in Japan veel robots toe. In Nederland gebeurt dat nog niet; misschien zijn we te nuchter daarvoor. Maar in de zorg, vooral de mantelzorg, en bij domotica zie ik ook hier interessante toepassingen. Het is geaccepteerd dat robots hier een functie vervullen voor de samenleving.”

Veel interactie
De ervaringen van de moderators zijn wisselend. Zo vindt Marcel Rabe, SAP HANA Enterprise Cloud Architect bij SAP Nederland, dat er juist meer interactie was tussen de deelnemers onderling dan hij had verwacht. Rabe was moderator bij de cursus ‘Hoe organiseer je de reis naar de cloud?’. Ook het aantal deelnemers vindt hij verrassend hoog. “En iedereen pakt het serieus aan. Als moderator hoefde ik niet veel te doen om de boel op gang te krijgen en te houden. De deelnemers houden elkaar scherp.”

Veel bedrijven, zo leerde Rabe, zijn actief met het onderwerp cloud bezig. “En dan heb ik het niet alleen over Office 365. Ze beoordelen nu hoe ze bedrijfsapplicaties, of delen daarvan, in de cloud kunnen onderbrengen. Het staat echter nog wel in de kinderschoenen. De deelnemers zochten naar welke mogelijkheden er zijn; en hoe ontwikkelteams daarmee aan de slag zouden moeten gaan”, licht hij toe.
Uit de discussies blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is over het begrip cloud. “Dat is niet zo eenduidig als zou moeten zijn; er is nog veel verwarring. Het lijkt erop dat dit veel mensen tegenhoudt om grote stappen te zitten naar de cloud; ze weten niet precies wat het inhoudt.”
De cursus werkt dan wel verhelderend.