Mythes en misverstanden in Trainen & Support, deel 3
BLOG | Richard Benschop Ctac Learning & Change

Ieder vakgebied kent ze wel. Hardnekkige meningen en verhalen die telkens opnieuw verteld worden. Die voor waar worden aangenomen en de geldende opinie zijn geworden. Maar die bij nader onderzoek een mythe of misverstand blijken te zijn. In deze serie blogs zal ik een aantal bekende mythes en misverstanden uit de wereld van trainen en support ophelderen.

Het eerste deel ging over de aandachtsspanne van een goudvis, in het tweede deel behandelde ik de Learning Pyramid. In dit derde en laatste deel gaat het over het betrekken van deelnemers door ze zoveel mogelijk te laten klikken op content/vragen/inhoud van de aangeboden training.

Misverstand 3: klikken
Niet zo lang geleden ontving ik de uitnodiging voor een training waarvoor ik me had ingeschreven. Naast alle logistieke bijzonderheden stond er een link in de uitnodiging. Of ik de bijbehorende e-Learning wilde bestuderen ter voorbereiding op de training. Maar natuurlijk. 

Bij het doornemen ervan vielen me twee dingen op. Ik ben benieuwd of u deze ook herkent.

De ontwerper van de e-Learning had blijkbaar de opdracht gekregen om de deelnemer zoveel mogelijk actief bij de stof te betrekken. Zijn oplossing hiervoor was om mij veel te laten klikken. Op vrijwel iedere pagina moest ik een object aanklikken om (nog) meer informatie te onthullen. Verder leek het blijkbaar een goed idee om zo’n beetje na iedere twee pagina’s een meerkeuze vraag te stellen over de stof die net behandeld was. 

Maar of dit nu dé oplossing is om deelnemers bij de stof te betrekken betwijfel ik. Het wekt bij mij in ieder geval vooral irritatie op. Waarom verstop je informatie achter een muisklik? Is dat niet hetzelfde als deze op een volgende pagina zetten? Ik moet toch al klikken om door de e-Learning te bladeren. Dus die extra muisklik voegt niet zoveel toe.

Om deelnemers te betrekken bij de training, of deze nu elektronisch of klassikaal wordt gegeven, is het goed ze intrinsiek voor de stof gemotiveerd te krijgen. Directe toepasbaarheid van hetgeen behandeld wordt op de werkplek van de deelnemers helpt daar enorm bij. Voorkom dat een deelnemer het gevoel heeft naar de training gestuurd te worden (te moeten). Maak vooraf duidelijk wat deelnemers gaan leren en waarom dat goed of noodzakelijk is. De leerdoelen die in de uitnodiging staan, mogen geen verrassing zijn voor de deelnemer. Intrinsiek motiveren begint dus ruim voorafgaand aan de training zelf. Praat met deelnemers over de aanleiding voor de training. 

Nog even over dat klikken. De extra aandacht die je ermee krijgt verwatert snel, zeker als de deelnemer op iedere pagina extra moet klikken om aanvullende informatie te onthullen. Ga eerst eens na of deze extra informatie noodzakelijk is voor de deelnemer. Helpt dit om straks zijn werk goed te kunnen doen? Als dit niet het geval is, kan deze informatie achterwege blijven – want niet direct toepasbaar. Ook als ze de stof al voldoende beheersen, hoeft deze niet opnieuw behandeld te worden – want niet relevant. 

Betrek deelnemers liever door ze een praktische uitdaging te geven om het geleerde toe te passen. Actief laten deelnemen is belangrijk, maar doe dit op de juiste manier. Met vragen alleen ben je er niet. Laat deelnemers niet nog meer zien, maar laat ze het geleerde toepassen door ermee te oefenen. Wedden dat ze daar meer van leren dan van klikken?Mythes en misverstanden in Trainen & Support, deel 1

Lees hier de andere blogs van deze serie mythes en misverstanden uit de wereld van trainen en support. Het eerste deel gaat over de 'de aandachtsspanne van een goudvis'.

In 2017 blogde ik over het vasthouden van aandacht. Aandacht is immers een voorwaarde om iets nieuws te kunnen leren.

Lees verder
Mythes en misverstanden in Trainen & Support, deel 2

Lees hier de andere blogs van deze serie mythes en misverstanden uit de wereld van trainen en support. In het tweede deel staat de Learning Pyramid centraal.

Deze zegt dat mensen onthouden:
10% van wat ze lezen
20% van wat ze horen
30% van wat ze zien
50% van wat ze zien en horen
70% van wat ze zeggen en schrijven en
90% van wat ze doen

Lees verder