Mijn oproep aan L&D: "Kom van het pad af!"

BLOG | Richard Benschop , Business Development Manager & secretaris VNSG focusgroep Opleidingen
09.07.2018  10.45 CETHoewel meer dan 50 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft een duidelijke visie te hebben op de digitale toekomst van hun onderneming, beschikt minder dan 15 procent van hen over voldoende medewerkers met de relevante kennis volgens onderzoek van de Technische Universiteit München. Daar ligt een mooie uitdaging voor… Tsja, voor wie eigenlijk?


Digitale transformatie: je hoort en leest er steeds meer over. Er worden nieuwe strategieën en verdienmodellen bedacht. Nieuwe producten en services ontwikkeld. Allemaal mogelijk gemaakt door steeds verdergaande automatisering van bedrijfsprocessen en toepassing van de nieuwste technieken, zoals machine learning en artificial intelligence.


Maar hoe zit het met de kennis die we nodig hebben om al deze nieuwigheden niet alleen te bedenken en te implementeren, maar ook te gebruiken en te beheren?


Van klassikaal naar digitaal

Vroeger organiseerde je simpelweg een klassikale training om de nieuwste versie van een applicatie uit te leggen. Leveranciers hadden open-rooster-trainingen waarop je medewerkers kon inschrijven. Leren vond plaats in het leslokaal. Naast inhoud stonden vorm, tijd en plaats vooraf duidelijk vast. Maar nu je voortaan ieder kwartaal uit de cloud automatisch voorzien wordt van een nieuwe versie van je software, lijkt dat haast onbegonnen werk. De kosten van het telkens maar weer organiseren van klassikale bijeenkomsten en het up-to-date houden van alle ondersteunende materialen kunnen hoog oplopen.


Bovendien: in hoeverre lukt het Learning & Development (L&D) nog om regie te blijven voeren over het leerproces van de medewerkers? Leren verschuift snel van het leslokaal, of Learning Management Systeem, naar de werkplek. Zeker nu steeds meer bronnen beschikbaar komen waaruit medewerkers kunnen putten. Denk bijvoorbeeld aan de SAP Learning Hub, waarin je via een abonnement alle mogelijke trainingsmaterialen op ieder gewenst moment kunt raadplegen. Ideaal voor beheerders. Of een performance-support-systeem als SAP Enable Now, waarmee in de context van het bedrijfsproces ondersteuning wordt geboden aan eindgebruikers bij het uitvoeren van taken. Steeds vaker zie ik in organisaties ook een aanpak waarbij klassikale bijeenkomsten digitaal worden ondersteund. Via de inzet van bijvoorbeeld MOOCs (Massive Open Online Course), e-learningmodules, assessments en webinars worden ‘Blended Learning’-trajecten samengesteld.


Van de gebaande paden

Vanzelfsprekend kan ik hier als trainer (met een lerarenopleiding op zak) moeilijk een pleidooi houden voor het afschaffen van klassikale trainingen. Maar de tijd dat de trainer de enige bron van kennis was, is voorbij. Medewerkers nemen zelf de verantwoordelijkheid over hun leerproces. Zolang je ze maar richting, tijd en ruimte geeft en de juiste bronnen ter beschikking stelt.


Daarom wil ik L&D oproepen niet langer vast te blijven houden aan het ‘oude’ leren waarbij alles in een curriculum vastligt en geregisseerd wordt. Durf van de gebaande paden te treden. Geef nieuwe vormen van leren en het ondersteunen van medewerkers op hun werkplek een kans. Ik beloof je dat je versteld zult staan van de dynamiek die dit oplevert en de initiatieven die spontaan ontstaan om kennis op te bouwen en te delen. Zolang je er maar voor open staat.