Van der Marck en De Labije nog één keer samen
“Ook wij moeten vernieuwen, net als onze leden”

Na tien jaar vertrekt Rob van der Marck als directeur van de VNSG. Van der Marck heeft een nieuwe baan aanvaard als Senior Manager bij KPMG in hun enterprise solutions en SAP practice en wordt opgevolgd door Hans de Labije. Alle reden voor een goed gesprek. Op 19 maart namen Van der Marck en De Labije nog één keer samen de belangrijke ontwikkelingen door. Het werd een verfrissende dialoog met een kraakheldere boodschap: relevant blijven en vernieuwen. 
 
Van der Marck: “In 2018 hebben we weer een heel gevarieerd programma aan kennisevenementen aangeboden: workshops, themadagen en bijeenkomsten voor focusgroepen. We kunnen terugkijken op een geslaagd event voor young professionals en zijn tevreden over het verloop van Connect to Innovate in oktober: met 1.500 bezoekers overtroffen we de editie van 2017. We waren tevreden over de balans tussen het aanbod van SAP en onze eigen rol. De VNSG was meer zichtbaar, met een prima stand en een goede netwerkfunctie. Dat is mooi. Nu moet de relevantie van Connect to Innovate verder omhoog. We willen meer deelnemers en zullen onze leden er dus van moeten blijven overtuigen dat ze hun mensen naar het congres laten gaan.”

De Labije: “Balans, daar zeg je wat. Het overgrote deel van onze leden zijn gebruikers van SAP ERP-oplossingen. Zij krijgen nu te maken met allerlei innovaties en nieuwe technologieën die zich buiten het traditionele SAP-domein bevinden. Denk aan Internet of Things of blockchain. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar samenwerking met andere partners, die voorheen niet tot de SAP-wereld behoorden. Zo hebben we een evenement georganiseerd met een partij met een focus op blockchain. Om onze leden te helpen met innoveren, verkennen we nieuwe wegen.”

Nieuwe mogelijkheden
Van der Marck: “Ondertussen timmert SAP zelf behoorlijk aan de weg. Wat betreft bestaande oplossingen wil ik S/4HANA noemen. Wil je er iets mee? Zo ja wat? En hoe kom je er? Dat is wat onze leden zich afvragen. SAP blijft met nieuwe producten komen, ook in 2018 was dat het geval met C/4HANA, de software-suite voor customer experience. In lijn daarmee heeft SAP Qualtrics aangekocht, waarmee feedback van klanten en medewerkers kan worden gemeten en geanalyseerd. Het zijn nieuwe mogelijkheden, waardoor onze leden voor nieuwe afwegingen staan.” 
 
De Labije: “Kennelijk zitten we op de goede weg. Het ledental is stabiel gebleven in 2018. Dat wil wat zeggen in een tijd dat belangenverenigingen het moeilijk hebben. Maar er is zeker nog winst te halen. Onze aansluiting op nieuwe community’s kan beter. We hebben contact met de door SAP overgenomen cloudbedrijven Hybris, Ariba en SuccessFactors en verkennen de samenwerking met hun gebruikerscommunity’s. Dit jaar gaan we door met deze verkenningen. Daarbij zijn een paar vragen belangrijk. Hoe blijven we verbinden? Hoe blijven we relevant? Hoe haken we aan op de behoeftes van onze leden en de trends van SAP? Ons meerjarenbeleidsplan, dat later dit jaar uitkomt, gaat daar verder op in.” 

Indirect gebruik en ease of doing business
Van der Marck: “Ik wil ook twee ontwikkelingen noemen die al langer spelen en die we via het internationale netwerk SUGEN met SAP hebben besproken: indirect gebruik van de licenties en ease of doing business met SAP. Wat indirect gebruik betreft: vorig jaar gaven we al aan te hopen op een eenduidige set van regels. Op 10 april 2018 heeft SAP het nieuwe model ‘Indirect Use of Digital Access’ gepresenteerd. Dat is een grote stap vooruit. Het model geeft meer transparantie, meer duidelijkheid. Maar ik moet wel zeggen dat de voordelen vooral gelden voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten vinden we het nieuwe model nog steeds te onduidelijk. SAP zou hun meer zekerheid moeten bieden voor bestaande interfaces, waaronder EDI, en een neutrale financiële impact moeten kunnen bieden als hun gebruik van SAP niet is veranderd. Daarover zijn we nog in gesprek. Ease of doing business is een ander verhaal. SAP werkt hard aan verbetering van het klantvertrouwen. Maar dat is niet iets wat van vandaag op morgen is gerealiseerd. Zo’n proces moet vanaf de top van de organisatie doordringen tot de basis, waar de salesmanagers contact hebben met klanten. Dat kost tijd.”  

De Labije: “Klanttevredenheid vergt tijd. Je hebt altijd een spanningsveld tussen de fee die klanten betalen en wat ze ervoor terugkrijgen. Dat geldt ook voor onze eigen leden. Om hun interesses en behoeftes beter in kaart te brengen zijn we het project Digital Marketing gestart, zodat ons aanbod nog beter gaat aansluiten. Dat is een continu proces. In de afgelopen tien jaar is ons werk nogal veranderd. Ooit draaide het bij onze events om het uitwisselen van best practices. De content is complexer geworden. Leren van elkaars aanpak is niet meer toereikend voor enterprise-architecten of IT-managers. Nu gaan we dus een stap verder: leren van elkaars keuzes en beslissingen. Waar loop je tegenaan als je een bepaalde beslissing neemt? Wat zijn de gevolgen? Zulke vragen laten we in onze events aan bod komen.”    

VNSG verbindt en versterkt met events
Van der Marck: “Als we het verhaal terugbrengen tot de kern, staat de VNSG nog steeds voor ‘verbinden’ en ‘versterken’. Al onze webinars, onze fora, nieuwsbrieven en events, van klein tot groot, zijn daarop gebaseerd. Van Connect to Innovate tot het in contact brengen van individuele leden met SAP-experts bij de bron in Duitsland.”

De Labije: “Naast onze fysieke events ontstaat een aanbod van online events. Een mooi voorbeeld is de in november met Capgemini georganiseerde Open Online Course rondom robotica, AI en ontwikkelingen in de cloud. Verschillende onderwerpen passeerden de revue. Wat is innovatie? Hoe innoveer je? Hoe organiseer je de reis naar de cloud? Wat is robotica? Hoe verandert de wereld met artificial intelligence? Het was voor ons een experiment. Door dit soort dingen uit te proberen vernieuwen we. En het pakte heel goed uit. We hadden op 150 deelnemers gerekend. Het werden er 450. Kennelijk is er behoefte aan online kennis uitwisselen.”

Van der Marck: “Als ik terugkijk naar de afgelopen tien jaar, is de VNSG erin geslaagd om de events diverser en kwalitatief beter te maken. Daar bovenop is het online aanbod gekomen, in vele varianten. Ondertussen is ons werk ook ingewikkelder geworden. Geldstromen die tien jaar geleden vanzelfsprekend waren, zijn dat nu niet meer. Daarom moesten we de inkomstenstroom naast de contributie en het congres diversifiëren. Denk aan sponsoring van andere events, de Learning Hub of onze vacaturebank.”

De Labije: “De lijn die we hebben ingezet, trekken we door in de komende jaren. Relevant blijven en toegevoegde waarde leveren is ons bestaansrecht. Dat vraagt om constante vernieuwing. Ook wij moeten vernieuwen, net als onze leden. Daar gaan we mee door de komende jaren. En als we onze strategie moeten aanpassen, zullen we dat zeker doen.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Dan heb je diverse opties!


 

Verder lezen?