Digitalisering is veel meer dan alleen IT
Auteur: Rob van der Marck, directeur van de VNSG


De digitale transformatie komt met mogelijkheden en uitdagingen. De mogelijkheid om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, innovatie tastbaar te maken in de organisatie en de klantbeleving te verbeteren. De integratie van innovatieve oplossingen in de bestaande IT-infrastructuur is daarbij een uitdaging. In het VNSG IT Trends Onderzoek 2018 worden alle aspecten van de digitale transformatie belicht. Daaruit blijkt dat je pas succesvol kunt zijn als je de afstand tussen business en IT verkleint.
 
De vakbladen staat nog altijd vol met bijdragen over de digitale transformatie. Maar wat is nu eigenlijk ‘de digitale transformatie’? In de kern komt het erop neer dat bedrijfsprocessen die van oudsher gepaard gaan met veel analoge activiteiten en fysieke documenten verder gedigitaliseerd worden. Daarbij worden veel innovatieve technologieën toegepast en zijn ‘mobile’ en ‘social’ de sleutelwoorden. 

Meebewegen noodzakelijk
Met Internet of Things (IoT) en Machine Learning (ML) benoemen we direct twee innovaties. Daarmee komen nieuwe zakelijke kansen, services en bedrijfsmodellen binnen handbereik. En ja, dat kan best eens een disruptief karakter hebben. Als je niet meebeweegt, word je uit de markt geduwd.

Het realtime kunnen uitwisselen van data is volgens ruim 17 procent van de respondenten in het VNSG-onderzoek de belangrijkste voorwaarde voor succes. Data is de brandstof voor innovatie en digitale transformatie. Het is op steeds meer plaatsen in de onderneming mogelijk om data te verzamelen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van sensoren in het machinepark om onderhoud te kunnen voorspellen. Of door te meten hoe vaak toiletten worden bezocht, zodat we weten wanneer ze moeten worden schoongemaakt. Data is overal, maar het moet in de bestaande systemen en bedrijfsapplicaties geïntegreerd worden. Logisch dus dat data-integratie hoog op de agenda staat bij SAP-gebruikers.

Multidisciplinair samenwerken
Volgens bijna 90 procent van de respondenten heeft IT een cruciale rol bij innovatie. Maar dat wil niet zeggen dat innovatie puur en alleen op de schouders van IT rust. IT kan niet zonder plan, strategie of business case oplossingen bedenken en uitrollen. En de business kan niet zonder ruggespraak allerlei wensen bij IT neerleggen. In samenspraak moeten beide disciplines, met andere afdelingen zoals marketing en sales, de meest valide business cases uitwerken. De samenwerking tussen deze twee disciplines moet nadrukkelijker gestimuleerd worden.
 
Praktisch en creatief meerwaarde creëren 
Design Thinking is een methode en een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier nieuwe producten en diensten te ontwikkelen door business en IT. Een methode die volgens het onderzoek in opkomst is. Een manier die mensen uitnodigt out-of-the-box te denken, om aspecten als empathie, creativiteit en rationaliteit te combineren zodat zij zich kunnen verplaatsen in de situatie van de doelgroep: de klant of eindgebruiker in een organisatie. Alles met als doel om nieuwe, toegevoegde waarde te creëren. Laat een manager of een IT’er ook eens een dag meelopen met een monteur, zodat je mensen de gelegenheid geeft om zich te verplaatsen in de problemen die collega's tegenkomen. Daarmee maak je innovatie tastbaar.

Ervaringen uitwisselen
Wie in staat blijkt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, deze te integreren in de bestaande infrastructuur en te laten landen in een bedrijfscultuur die innovatie omarmt maakt een goede start met de digitale transformatie. Daarbij is het essentieel dat de koers van de organisatie duidelijk is en alle neuzen dezelfde kant op staan. Vooral die van business en IT. Het gaat er vaak om eerst behapbare projecten te toetsen op haalbaarheid en toegevoegde waarde. Wanneer het licht dan op groen staat kun je overgaan tot het echte bouwen. Als VNSG zullen wij ons inzetten om ervaringen in dit kader te delen. In veel gevallen kunnen organisaties leren van elkaar. Grijp deze kans dan ook aan als deze zich voordoet.

De uitkomsten van het VNSG IT Trends Onderzoek 2018 zijn aangevuld met analyses van experts op het gebied van de digitale transformatie. Deze bevindingen zijn gebundeld in een praktijkgericht rapport, dat een reeks handvatten aanreikt om de digitale transformatie tot een succes te maken.


Download hier het volledige VNSG IT Trends OnderzoekAltijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Dan heb je diverse opties!


 

Verder lezen?