De SAPPHIRE NOW Digest

BLOG | Rob van der Marck , directeur VNSG
26.06.2018  13.55 CET
Nu het stof van SAPPHIRE NOW is neergedwarreld, is het tijd om de balans op te maken en te vertellen wat het belangrijkste nieuws van SAP is en wat de VNSG via het internationale netwerk SUGEN (SAP User Group Executive Network) heeft besproken met SAP.
Aankondigingen van SAP

• C/4HANA
• HANA Data Management Suite
• Intelligent EnterpriseTijdens de afgelopen SAPPHIRE NOW in Orlando heeft SAP diverse nieuwe zaken aangekondigd.


C/4HANA

Om te beginnen is er C/4HANA, de nieuwe suite voor CRM. Het betreft het verder integreren van alle oplossingen in het klantdomein, dus alles van Hybris maar ook van de recentelijk aangekochte applicaties Gigya en CallidusCloud. SAP zelf noemt het “vierde-generatie CRM” en het is niet met zoveel woorden gezegd, maar het moet de “strijd” aangaan met Salesforce CRM. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het een aankondiging is. De volledige integratie van de deeloplossingen is nog niet gerealiseerd, hoewel de integratie van de bestaande Hybris-oplossingen natuurlijk al langer bestaat en dus verder is. Vergelijk het met drie jaar geleden toen S/4HANA werd aangekondigd en je eigenlijk alleen kon spreken van Simple Finance. Het is wel al duidelijk dat deze suite, met de deelgebieden Marketing, Commerce, Sales, Service, Customer Data, volledig cloud-gebaseerd is.

Lees meer over SAP C/4HANA


HANA Data Management Suite

De tweede aankondiging betreft de HANA Data Management Suite. Het is gebaseerd op de laatste versies van het SAP HANA platform, de SAP Data Hub oplossing, SAP Cloud Platform Big Data Services en de SAP Enterprise Architecture Designer Web applicatie. De suite zal de basis vormen voor andere applicaties die gebruik maken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data.

Lees meer over SAP HANA Data Management Suite


Intelligent Enterprise

Data staat ook weer aan de basis van de “Intelligent Enterprise”, het derde prominente onderwerp tijdens SAPPHIRE NOW. Het is niet zozeer een oplossing, als wel een visie en totaalconcept van SAP. Wanneer kan een onderneming intelligent worden genoemd? Volgens SAP gaat het om het snel en met minder risico bereiken van de gewenste bedrijfsresultaten. Naast het slim gebruik maken van data is het belangrijk om de klant centraal te stellen, zoveel mogelijk digitale processen te hebben en altijd eerst te denken aan de cloud. Het zal geen verrassing zijn dat ondernemingen een “Intelligent Enterprise” kunnen worden als ze de hele of het grootste gedeelte van het SAP-portfolio adopteren. Hasso Plattner maakte de grap dat klanten zeker korting kunnen krijgen als ze dat allemaal implementeren.

Er zal de komende tijd veel meer informatie beschikbaar komen over C/4HANA, Data Management Suite en de Intelligent Enterprise; kijk uit naar de verschillende webinars van de VNSG, sluit je aan bij de relevante focusgroepen (bijvoorbeeld Customer Engagement & Commerce, Data Management en Business Intelligence) en kom naar Connect to Innovate op 2 en 3 oktober in het NBC in Nieuwegein.In gesprek met SAP over strategische onderwerpen

• Indirect/Digital Access
• Ease of doing business
• Adoptie S/4HANANaast alle nieuwe aankondigingen vanuit SAP tijdens de afgelopen SAPPHIRE NOW, heeft SUGEN (SAP User Group Executive Network) ook niet stilgezeten. Hierbij een update over een drietal onderwerpen:


Indirect/Digital Access

Sinds de aankondiging van SAP van het nieuwe licentiemodel voor Indirect/Digital Access, heeft de VNSG op verschillende momenten en manieren aandacht besteed aan kennisoverdracht over het nieuwe model. Daarnaast zijn we via SUGEN verder gegaan met de gesprekken met SAP, om met name de implementatie en adoptie van het nieuwe model te bespreken. Daarbij zijn de volgende punten aan bod gekomen.


1. 
We hebben het belang van de meetprogrammatuur besproken. Zonder dit kan niemand bepalen of het nieuwe model voor de eigen organisatie goed of niet goed is. SAP ontwikkelt op dit moment een "quick estimation tool" voor de korte termijn (beschikbaar in Q3 2018 via een note). Het zal niet zo geavanceerd zijn als de uiteindelijke tool, maar het zal een eerste inzicht geven in het nieuwe, op documenten gebaseerde model. Daarna zou de definitieve meetprogrammatuur voor S/4HANA beschikbaar moeten zijn in oktober en voor de laagste ECC release in Q1 2019.

2. 
We hebben aan SAP aangegeven dat we graag inzicht willen hebben in het succes of de acceptatie van het nieuwe model, uiteraard zonder dat we inzage krijgen in contracten.

3. 
We hebben herhaald dat bestaande klanten meer zekerheden met betrekking tot hun bestaande licenties en de conversie nodig hebben als ze de stap naar het nieuwe licentiemodel willen zetten. Vooralsnog doet SAP daarbij geen concrete toezeggingen, anders dan “neem contact op met de accountmanager en we zullen het

4. 
In september gaat SUGEN een enquête uitvoeren onder SAP-gebruikers, ook in Nederland, om gestructureerd en breed te vernemen hoe wordt aangekeken tegen het nieuwe licentiemodel.


Het is SAP duidelijk geworden dat de dialoog met haar klanten nog niet is afgerond na de aankondiging van 10 april en vanuit de VNSG zullen wij blijven.


Ease of doing business

Sinds begin dit jaar heeft de VNSG ‘ease of doing business’ met SAP hoog op de agenda staan. Het gaat dan om gebieden als accountmanagement, support, contracten en het licentiemodel. In een eerder stadium heeft SUGEN vier onderwerpen benoemd die in dit kader belangrijk zijn.


1. 
Zorgen voor een langere ‘levensduur’ van accountmanagers om een betere en meer strategische relatie tussen SAP en klanten te bevorderen.

2. 
De mogelijkheid om in kleinere stappen te kunnen innoveren richting bijvoorbeeld de cloud in plaats van alles in één keer.

3. 
Vereenvoudigen van contracten over ‘legacy SAP’ (ERP) en nieuwe oplossingen zoals Ariba, SuccessFactors en Hybris heen.

4. 
Licentie compliancy-teams die niet meer rapporteren aan de lokale salesorganisatie en geen omzetdoelstelling meer hebben.


Het laatste punt is inmiddels gerealiseerd parallel aan de aankondiging van het nieuwe licentiemodel voor Indirect/Digital Access. Tijdens SAPPHIRE hebben we over de andere punten gesproken met Christian Klein, binnen de Executive Board van SAP verantwoordelijk voor Global Business Operations. Hoewel er nog geen concrete oplossingen voor de andere drie punten zijn, wordt er door SAP serieus werk van gemaakt, ook vanuit de verantwoordelijke voor Global Customer Operations, Adaire Fox-Martin.


Adoptie S/4HANA

Naast alle nieuwe aankondigingen zouden we bijna vergeten dat er ook nog S/4HANA is, dat sinds 2015 bestaat, en dat volgens SAP het snelst geadopteerde product in de geschiedenis van SAP is. Uiteraard wordt S/4HANA op dit moment altijd gekozen als ERP-oplossing door nieuwe klanten. We maken ons wel zorgen om de adoptie van S/4HANA onder bestaande klanten en dat hebben we met SAP in Nederland en internationaal gedeeld. Er moet nog meer aandacht komen voor de business case en de migratie om ervoor te zorgen dat bestaande klanten, die voor ERP verder willen met SAP, die stap willen en kunnen zetten.