Belangenbehartiging


De VNSG maakt sinds 2007 onderdeel uit van het SAP User Group Executive Network (SUGEN). SUGEN is opgericht om de informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen SAP gebruikersgroepen te stimuleren en om de samenwerking met SAP op strategische onderwerpen te coördineren. Het is een netwerk van 21 gebruikersgroepen verdeeld over 6 continenten.

SUGEN

SAP User Group Executive Network (SUGEN) is in 2007 opgericht om de informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen SAP gebruikersgroepen te stimuleren en om de samenwerking met SAP op strategische onderwerpen te coördineren. Het is een netwerk van inmiddels 20 gebruikersgroepen verdeeld over 6 continenten. De VNSG maakt sinds het begin onderdeel uit van SUGEN.
Missie SUGEN

De missie van SUGEN is om een krachtige, internationale stem richting SAP te zijn die de regionale gebruikersgroepen verenigt in een open, eerlijke dialoog tussen leden en SAP. SUGEN zorgt voor een gemeenschappelijke visie op en prioritering van strategische onderwerpen vanuit SAP-gebruikers wereldwijd.

SUGEN leden

AFSUG Afrika, ASUG Amerika, ASUG Argentinië, ASUG Brazilië, ASUG Colombia, ASUG Mexico, AUSAPE Spanje, CSUA China, INDUS India, GUPS Italië, JSUG Japan , NZSUG Nieuw-Zeeland, SAPience België, SAPFINUG Finland, SAPSA Zweden, SAUG Australië, SBN Noorwegen , SUGMENA, Midden-Oosten en Afrika, UKISUG Groot-Brittannië en Ierland, USF Frankrijk, VNSG Nederland.

Licentiemodel & SAP Support

SUGEN beïnvloedt SAP op strategische onderwerpen. Dit werkt in principe via zogenaamde charters. Dit zijn projecten rondom een strategisch onderwerp waarvoor gedurende een bepaalde periode een taakgroep wordt geformeerd. In deze taakgroepen zitten verschillende leden van lokale gebruikersgroepen en medewerkers van SAP. Er lopen op dit moment twee charters.

Charter 1: License Model

SUGEN werkt samen met SAP aan twee projecten op het gebied van het licentiemodel; License Auditing en Indirect Usage (indirect gebruik van SAP). Het doel van de projecten is om de duidelijkheid, transparantie en voorspelbaarheid rond de twee thema’s en ook de kennis van onze leden te verhogen.


1. Voor License Auditing werken we aan het beschikbaar stellen van informatie (bijv online, webinars) over het end-to-end licentie-auditproces. De tot nu toe beschikbare informatie is primair gericht op de licentiemeting en de bijbehorende tooling zoals USMM en LAW. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces, maar er is meer. SAP-klanten hebben procesdocumentatie nodig waarin wordt beschreven hoe een licentie-audit werkt en welke stappen moeten worden genomen door de klant en door SAP. Het doel moet zijn dat elke klant weet hoe een licentie-audit werkt of zou moeten werken en wat er verwacht kan worden en ook wat niet.


2. Voor Indirect Usage hebben we verschillende scenario's van indirect gebruik verzameld. Ze hebben allemaal betrekking op situaties waarin SAP systemen worden geïntegreerd met niet-SAP systemen. Waarschijnlijk zal elke klant te maken hebben met ten minste een van deze scenario’s. Samen met SAP zullen we bespreken wat de scenario's betekenen voor de licenties. Het zal moeilijk zijn om elke mogelijke situatie te beschrijven, maar we willen toch bereiken dat klanten en SAP duidelijke richtlijnen hebben voor de behandeling van indirect gebruik. Immers, met SAP-systemen die worden verbonden met de buitenwereld in Internet of Things scenario's, zal indirect gebruik alleen nog maar verder toenemen

Charter 2: Value of Maintenance

Klanten hebben via hun support contract recht op veel aanvullende diensten, content en tools. Klanten zijn zich hiervan niet altijd bewust en profiteren daarom onvoldoende van de toegevoegde waarde in hun support contracten. In dit charter wordt door SUGEN en SAP een overzicht gemaakt van alle elementen in het support contract. Daarna wordt per element de toegevoegde waarde voor de klant bepaald. Tenslotte wordt alles op een toegankelijke manier gecommuniceerd.


Actueel

Wijziging van gebruiksvoorwaarden SAP Support

[img=/iMIS/images/terms and conditions.jpg]VNSG[/img] Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heeft SAP de gebruiksvoorwaarden van de SAP ONE Support Launchpad en de SAP Support Portal aangepast.
15-1-2018

SAP bundelt ‘support’ per product

[img=/iMIS/images/support.jpg-800x400x2.jpg]VNSG[/img] Eenvoudig alle informatie bekijken per SAP-product? Dat is vanaf nu geen probleem meer met de lancering van de ‘Product Pages’.
3-1-2018