Belangenbehartiging


De VNSG maakt sinds 2007 onderdeel uit van het SAP User Group Executive Network (SUGEN). SUGEN is opgericht om de informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen SAP gebruikersgroepen te stimuleren en om de samenwerking met SAP op strategische onderwerpen te coördineren. Het is een netwerk van 22 gebruikersgroepen verdeeld over 6 continenten.

In gesprek met Coby Hendriks | Bestuurslid VNSG Internationale Samenwerking

Veel kleine geluiden maken ook een groot geluid!

De grootste uitdaging waar we als VNSG voor staan, is om vanuit de volledige breedte van de vereniging actief te zijn. Op die manier komen alle industriespecifieke vragen optimaal aan de orde. Zelf werk ik voor de Rijksoverheid. Uitwisseling met overheden van andere landen levert enorm veel op! Ook kleinere klanten vergaren via hun lidmaatschap veel kennis. Kleinere leden kunnen inbreng geven over zaken die ze zelf niet kunnen oplossen of die ze willen beïnvloeden. Veel kleine geluiden maken ook een groot geluid! De actieve cultuur van de VNSG en SUGEN spreekt me bijzonder aan. In mijn rol kom ik heel veel enthousiaste mensen tegen in een constructieve, positieve setting.

"Er is zoveel voor alle gebruikers van SAP! Veel leden kunnen daar nóg meer gebruik van maken dan ze nu waarschijnlijk denken"


Lees verder
SUGEN

SAP User Group Executive Network (SUGEN) is in 2007 opgericht om de informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen SAP gebruikersgroepen te stimuleren en om de samenwerking met SAP op strategische onderwerpen te coördineren. Het is een netwerk van inmiddels 21 gebruikersgroepen verdeeld over 6 continenten. De VNSG maakt sinds het begin onderdeel uit van SUGEN.
Missie SUGEN

De missie van SUGEN is om een krachtige, internationale stem richting SAP te zijn die de regionale gebruikersgroepen verenigt in een open, eerlijke dialoog tussen leden en SAP. SUGEN zorgt voor een gemeenschappelijke visie op en prioritering van strategische onderwerpen vanuit SAP-gebruikers wereldwijd.

SUGEN leden

AFSUG (Afrika), ASUG (Amerika), ASUG (Argentinië), ASUG (Brazilië), ASUG (Colombia), ASUG (Mexico), AUSAPE (Spanje), CSUA (China)
GUPS (Italië), INDUS (India), JSUG (Japan), LSUG (Luxemburg), NZSUG (Nieuw-Zeeland), SAPience (België), SAPFINUG (Finland), SAPSA (Zweden), SAUG (Australië), SBN (Noorwegen), SUGMENA (Midden-Oosten en Afrika), UKISUG (Groot-Brittannië en Ierland), USF (Frankrijk), VNSG (Nederland).

Licentiemodel & SAP Support

SUGEN beïnvloedt SAP op strategische onderwerpen. Dit werkt in principe via zogenaamde charters. Dit zijn projecten rondom een strategisch onderwerp waarvoor gedurende een bepaalde periode een taakgroep wordt geformeerd. In deze taakgroepen zitten verschillende leden van lokale gebruikersgroepen en medewerkers van SAP. Er lopen op dit moment twee charters.

Charter 1: Licensing & Audit

SUGEN werkt samen met SAP aan twee projecten op het gebied van het licentiemodel; License Auditing en Indirect Usage (indirect gebruik van SAP). Het doel van de projecten is om de duidelijkheid, transparantie en voorspelbaarheid rond de twee thema’s en ook de kennis van onze leden te verhogen.

1. Voor License Auditing werken we aan het beschikbaar stellen van informatie (bijv online, webinars) over het end-to-end licentie-auditproces. De tot nu toe beschikbare informatie is primair gericht op de licentiemeting en de bijbehorende tooling zoals USMM en LAW. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces, maar er is meer. SAP-klanten hebben procesdocumentatie nodig waarin wordt beschreven hoe een licentie-audit werkt en welke stappen moeten worden genomen door de klant en door SAP. Het doel moet zijn dat elke klant weet hoe een licentie-audit werkt of zou moeten werken en wat er verwacht kan worden en ook wat niet.

2. Voor indirect gebruik/digital access hebben we verschillende scenario's van indirect gebruik verzameld. Ze hebben allemaal betrekking op situaties waarin SAP systemen worden geïntegreerd met niet-SAP systemen. Waarschijnlijk zal elke klant te maken hebben met ten minste een van deze scenario’s. Samen met SAP zullen we bespreken wat de scenario's betekenen voor de licenties. Het zal moeilijk zijn om elke mogelijke situatie te beschrijven, maar we willen toch bereiken dat klanten en SAP duidelijke richtlijnen hebben voor de behandeling van indirect gebruik. Immers, met SAP-systemen die worden verbonden met de buitenwereld in Internet of Things scenario's, zal indirect gebruik alleen nog maar verder toenemen

Charter 2: Value of Maintenance

Klanten hebben via hun support contract recht op veel aanvullende diensten, content en tools. Klanten zijn zich hiervan niet altijd bewust en profiteren daarom onvoldoende van de toegevoegde waarde in hun support contracten. In dit charter wordt door SUGEN en SAP een overzicht gemaakt van alle elementen in het support contract. Daarna wordt per element de toegevoegde waarde voor de klant bepaald. Tenslotte wordt alles op een toegankelijke manier gecommuniceerd.

Actueel

RISE with SAP - Interview met gebruikersverenigingen SAP

10-9-2022
[img=/iMIS/images/Bureau/2021 Coby vierkant.jpg]VNSG[/img]Coby Hendriks, VNSG bestuurslid, heeft meegewerkt aan een internationaal interview over RISE with SAP. Voor het artikel, met de titel 'Cloud transitie leidt tot toenemende skills gap' zijn ver

Jaarlijkse IFG for Integration Survey

4-4-2022
[img=/iMIS/images/Website/PI vierkant.jpg]VNSG[/img]De Internationale focusgroep voor Integratie (IFG for Integration) voert elk jaar een survey uit om feedback vanuit de wereldwijde integratie community op te halen. Op basis van de resultaten

VNSG en internationale samenwerking: “Gebruik ons als spreekbuis”

9-9-2020
[img=/iMIS/images/blogs/VNSG_7375 - verkleind vierkant.jpg]VNSG[/img]De VNSG is zeer actief op het gebied van internationale samenwerking en beïnvloeding richting SAP. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Dat lees je in dit artikel.

Verlenging DAAP door SAP stemt gebruikersverenigingen positief

7-5-2020
[img=/iMIS/images/nieuws/20200507 Verlenging DAAP.jpg]VNSG[/img] SAP verlengt het Digital Access Adoption Program tot 31 december 2021. DAAP geeft meer transparantie in overgang naar het licentiemodel digitaal gebruik.

Optimaliseer je licentiegebruik met SAP for Me en het digital access licentiemodel

16-4-2020
[img=/iMIS/images/Kennisportaal/Licentiemodel/sap for me3.jpg]VNSG[/img]Op verzoek van internationale gebruikersverenigingen vereenvoudigde SAP het licentiemodel. Daarnaast introduceerde SAP een portaal dat voor inzicht zorgt, SAP for Me.

Veel kleine geluiden maken ook een groot geluid!

11-2-2020
[img=/iMIS/images/LinkedIn/Coby.png]VNSG[/img] "Klanten van SAP zijn zich er niet altijd van bewust dat ze via hun supportcontract recht hebben op veel aanvullende diensten, content en tools" - Coby Hendriks, bestuurslid VNSG